فایل ورد تحليل و ارزيابي فعاليت نشستن در فضاهاي شهري بررسي موردي: ميدانچه تئاتر شهر تهران

لینک دانلود

 فایل ورد تحليل و ارزيابي فعاليت نشستن در فضاهاي شهري بررسي موردي: ميدانچه تئاتر شهر تهران دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تحليل و ارزيابي فعاليت نشستن در فضاهاي شهري بررسي موردي: ميدانچه تئاتر شهر تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تحليل و ارزيابي فعاليت نشستن در فضاهاي شهري بررسي موردي: ميدانچه تئاتر شهر تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تحليل و ارزيابي فعاليت نشستن در فضاهاي شهري بررسي موردي: ميدانچه تئاتر شهر تهران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نامه معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :25

در حرفه طراحی شهری یکی از مهمترین عوامل ارتقای کیفی و افزایش مطلوبیت فضاهای شهری، رونق فعالیت های جاری آنهاست. اما در ایران علی رغم مطالعات گذشته متخصصان، تاکنون بررسی کم و کیف فعالیت ها به عنوان عاملی تاثیرگذار بر طراحی فضا صورت نگرفته است. از مهمترین فضاهای شهری تهران به لحاظ شکل گیری فعالیت های متنوع اجتماعی و فرهنگی میدانچه تئاتر شهر است که در این مقاله از نظر میزان انجام فعالیت ها مورد بررسی قرار گرفته است. مقاله حاضر با هدف بررسی رابطه کالبد این فضای شهری و فعالیت های مهم جاری در آن و میزان پاسخگویی محیط کالبدی به الگوهای رفتاری کاربران، به تحلیل فعالیت نشستن در میدانچه تئاتر شهر می پردازد. روش ارزیابی مشاهده مستقیم از طریق فیلم برداری با الگوی وایت بوده و تحلیل آماری توصیفی سنجش سطح فعالیت با استفاده از نرم افزارهای GIS و Excel انجام شده است. نتایج نشان می دهد که لبه ها مطلوبیت بیشتری نسبت به صندلی ها برای افراد و به ویژه گروه های چند نفره داشته اند. در همجواری فعالیت های حرکتی و برنامه های نمایشی میزان استفاده از فضاهای نشستن 2 تا 10 برابر می شود. تقعر، تبعیت از هندسه، وجود سایه، امکان نشستن در سطوح مختلف ارتفاعی و منظره مناسب فعالیتی از ویژگی های طراحی یک فضای نشستن مطلوب است. ویژگی های کالبدی میدانچه امکان حضور و استفاده اقشاری چون کودکان و بانوان را ایجاد نمی کند و به الگوهای رفتاری آنها پاسخگو نیست.
كلید واژه: تئاتر شهر، فعالیت نشستن، سنجش فعالیت ها، لبه، صندلی

توضیحات بیشتر