فایل ورد بررسي اثر خيشومي شدگي بر سازه هاي فرکانسي واکه / a/ قبل و بعد از همخوان خيشومي/ m/ در کودکان شکاف کام

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثر خيشومي شدگي بر سازه هاي فرکانسي واکه / a/ قبل و بعد از همخوان خيشومي/ m/ در کودکان شکاف کام دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثر خيشومي شدگي بر سازه هاي فرکانسي واکه / a/ قبل و بعد از همخوان خيشومي/ m/ در کودکان شکاف کام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثر خيشومي شدگي بر سازه هاي فرکانسي واکه / a/ قبل و بعد از همخوان خيشومي/ m/ در کودکان شکاف کام،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثر خيشومي شدگي بر سازه هاي فرکانسي واکه / a/ قبل و بعد از همخوان خيشومي/ m/ در کودکان شکاف کام :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم پيراپزشكي و توانبخشي مشهد

تعداد صفحات :9

هدف: هماهنگی تولیدی دریچه کامی حلقی به اثر همخوان خیشومی بر سگمنت های قبل و بعد از همخوان خیشومی اشاره دارد. یکی شدن فضای تشدیدی خیشومی با حفره دهانی- حلقی، سازه های فرکانسی مسیر صوتی را تغییر می دهد. هدف از این پژوهش بررسی اثر فرآیند هماهنگی تولیدی خیشومی بر سازه های فرکانسی واکه / a/ قبل و بعد از همخوان خیشومی در کودکان شکاف کام فارسی زبان می باشد.روش بررسی: در این مطالعه مقطعی- تحلیلی از 30 کودک شکاف کام 4 تا 12 ساله خواسته شد طبق ارائه مدل شنیداری، / ama/ را 3 مرتبه تولید کنند و واکه / a/ را به مدت 3 ثانیه بکشند. داده ها با استفاده از نرم افزار Praat نسخه 13، 3، 5 مورد تحلیل قرار گرفت و بین فرکانس پایه (F0) و سازه های فرکانسی اول تا سوم (F1، F2 و F3) در سه مرتبه تولید / ama/ میانگین گرفته شد. برای بررسی اثر همخوان خیشومی بر واکه قبل و بعد و مقایسه با واکه / a/، از آزمون آنالیز واریانس دوطرفه استفاده شد.یافته ها: تفاوت F0 در مقایسه های انجام شده میان واکه / a / در قبل و بعد از همخوان خیشومی، واکه / a/ قبل از همخوان خیشومی با واکه / a/ تنها، واکه / a/ بعد از همخوان خیشومی با واکه / a/ تنها معنادار نبود (p>0.000) در حالی که یافته ها نشان داد که تفاوت F1، F2 و F3 در سه حالت مقایسه، معنادار (p<0.001) بود.نتیجه گیری: در کودکان شکاف کام مورد مطالعه F1، F2 و F3 در واکه / a/ قبل و بعد از همخوان / m/ تحت تاثیر رخدادهای پیش بینی کننده خیشومی بعد از هم تولیدی خیشومی و خیشومی شدگی کاهش می یابند.
كلید واژه: خیشومی شدگی، واکه، ارزیابی آکوستیکی، شکاف کام، زبان فارسی

توضیحات بیشتر