فایل ورد ارزيابي سيستم هاي اطلاعات بيمارستاني از ديدگاه کاربران در شهر تهران

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي سيستم هاي اطلاعات بيمارستاني از ديدگاه کاربران در شهر تهران دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي سيستم هاي اطلاعات بيمارستاني از ديدگاه کاربران در شهر تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي سيستم هاي اطلاعات بيمارستاني از ديدگاه کاربران در شهر تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي سيستم هاي اطلاعات بيمارستاني از ديدگاه کاربران در شهر تهران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم پيراپزشكي و توانبخشي مشهد

تعداد صفحات :10

هدف: سیستم های اطلاعات بیمارستان به عنوان پیش نیازی جهت ارائه موثر و با کیفیت مراقبت سلامت در بیمارستان ها محسوب می شوند. تناسب با کار این سیستم ها به این معنی است که سیستم، به کاربر کمک نماید تا کارش را بصورتی موثر و کارا انجام دهد. همچنین تنها قسمت هایی از نرم افزار نمایش داده شود که برای انجام کار ضروری است.روش بررسی: این مطالعه توصیفی مقطعی بوده و به منظور انجام این پژوهش ابتدا همه بیمارستان های دارای سیستم اطلاعات بیمارستانی در شهر تهران مشخص شدند. سپس همه شرکت های ارائه دهنده این سیستم ها مشخص شدند. در مرحله بعد، از بین هر چند بیمارستانی که توسط یک شرکت پشتیبانی می شد، یک بیمارستان به صورت تصادفی انتخاب شد. در نهایت میزان تناسب با کار سیستم های اطلاعات بیمارستانی، از نظر منشی بخش ها، پرستاران و کاربران امور اداری با استفاده از بخش اول پرسشنامه ایزومتریک 9241 بررسی شد. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و توسط نرم افزار SPSS صورت گرفت.یافته ها: یافته ها نشان داد میانگین معیارهای میزان تناسب سیستم های اطلاعاتی برای انجام وظیفه از 5 امتیاز 3.04 بود. بطور کلی کاربران امور اداری امتیاز 2.96±0.32، منشی ها امتیاز 3.03±0.52 و پرستاران امتیاز 3.13±0.43 را به این ویژگی دادند.نتیجه گیری: به نظر می رسد توسعه دهندگان سیستم های اطلاعات بیمارستانی، باید در چرخه ارتقای نرم افزار به معیارهای زیر توجه بیشتری نمایند: تحمیل وظایف نامربوط به کاربر، امکان تنظیم چگونگی ارائه نتایج مطابق نیازهای کاری کاربر و امکان یافتن آسان پیشنهادهای لازم برای انجام کار توسط کاربر.
كلید واژه: سیستم اطلاعات بیمارستان، ارزیابی، تناسب با کار

توضیحات بیشتر