فایل ورد اثر تعاملي تمرين مقاومتي و مصرف مکمل پروتئين Whey بر سطوح گلوتاتيون و ظرفيت آنتي اکسيداني تام پلاسماي مردان جوان

لینک دانلود

 فایل ورد اثر تعاملي تمرين مقاومتي و مصرف مکمل پروتئين Whey بر سطوح گلوتاتيون و ظرفيت آنتي اکسيداني تام پلاسماي مردان جوان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر تعاملي تمرين مقاومتي و مصرف مکمل پروتئين Whey بر سطوح گلوتاتيون و ظرفيت آنتي اکسيداني تام پلاسماي مردان جوان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر تعاملي تمرين مقاومتي و مصرف مکمل پروتئين Whey بر سطوح گلوتاتيون و ظرفيت آنتي اکسيداني تام پلاسماي مردان جوان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر تعاملي تمرين مقاومتي و مصرف مکمل پروتئين Whey بر سطوح گلوتاتيون و ظرفيت آنتي اکسيداني تام پلاسماي مردان جوان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه تحقيقات در علوم زيستي ورزشي

تعداد صفحات :13

مقدمه: اثر مصرف پروتئین Whey بر کنترل اشتها، رشد عضلات و متابولیسم چربی در افراد سالم نشان داده شده است اما اطلاعات محدودی در مورد اثر مصرف پروتئین Whey بر ظرفیت آنتی اکسیدانی بدن و همچنین عوامل خطرزای متابولیک در افراد دارای اضافه وزن و چاق در دسترس می باشد. هدف از این پ‍‍‍ژوهش، بررسی تاثیر مصرف مکمل پروتئین Whey همراه با تمرین مقاومتی بر ظرفیت آنتی اکسیدانی مردان جوان بود.روش: نمونه آماری این پژوهش را 30 دانشجوی جوان غیرورزشکار دارای اضافه وزن با میانگین سن 20.1±1.16 سال و 26.88±1.01 BMI کیلوگرم بر مترمربع تشکیل می دهد که بطور تصادفی به سه گروه مساوی (دو گروه تجربی و یک گروه کنترل) تقسیم شدند: گروه های تجربی علاوه بر شش هفته تمرین مقاومتی مکمل پروتئین Whey ایزولات به مقدار 30 گرم در روز و یا دارونما مصرف نمودند. سطوح گلوتاتیون (GSH) و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پلاسما (TAC)، قبل و بعد از دوره تمرینی اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی بن فرونی تحلیل شد (p<0.05).نتایج: تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد شش هفته تمرین مقاومتی و تمرین همراه با مصرف مکمل Whey و دارونما سبب افزایش معنادار سطح گلوتاتیون شد. بعلاوه تفاوت معناداری در ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پلاسمای سه گروه علی رغم افزایش آن در گروه های تجربی مشاهده نشد.نتیجه گیری: شش هفته تمرین مقاومتی همراه با مصرف مکمل Whey سبب افزایش معنادار سطح گلوتاتیون و افزایش غیرمعنادار ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پلاسما در مردان جوان دارای اضافه وزن گردید.
كلید واژه: تمرین مقاومتی، مکمل Whey، گلوتاتیون، ظرفیت آنتی اکسیدانی تام

توضیحات بیشتر