فایل ورد بررسي سرمايه اجتماعي در سه لايه فضايي شهر سنندج؛ سکونتگاه هاي غيررسمي، بافت مرکزي و بافت برنامه ريزي شده

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي سرمايه اجتماعي در سه لايه فضايي شهر سنندج؛ سکونتگاه هاي غيررسمي، بافت مرکزي و بافت برنامه ريزي شده دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي سرمايه اجتماعي در سه لايه فضايي شهر سنندج؛ سکونتگاه هاي غيررسمي، بافت مرکزي و بافت برنامه ريزي شده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي سرمايه اجتماعي در سه لايه فضايي شهر سنندج؛ سکونتگاه هاي غيررسمي، بافت مرکزي و بافت برنامه ريزي شده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي سرمايه اجتماعي در سه لايه فضايي شهر سنندج؛ سکونتگاه هاي غيررسمي، بافت مرکزي و بافت برنامه ريزي شده :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نامه معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :22

سرمایه اجتماعی مفهوم تقریبا جدیدی است که امروزه اهمیت آن در زمینه عملکرد مطلوب جوامع در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و محلی مورد توجه واقع شده است. در تعریفی جامع می توان سرمایه اجتماعی را مجموعه ای از شبکه ها، هنجارها و ارزش هایی دانست که مایه آسان شدن همکاری درون گروهی و برون گروهی شهروندان برای دستیابی به منافع متقابل و رسیدن به هدف های مشترک به شیوه ای موفقیتامیز تر می شود. با توجه به بعد مکانی سرمایه اجتماعی، این پژوهش بر آن است که با نگاهی خردنگر در سطح محلات میزان سرمایه اجتماعی را در سه لایه فضایی شهر سنندج مورد بررسی قرار دهد تا وجود یا فقدان سرمایه اجتماعی و میزان برخورداری از آن و دلایل این امر را با تکیه به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مورد شناسایی قرار دهد. از این طریق می توان ضعف ها، توانایی ها، امکانات و محدودیت ها را شناسایی کرد و نتایج را به عنوان بستری برای عمل متولیان شهر فراهم آورد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد بین محلات شهری از نظر میزان برخورداری از سرمایه اجتماعی تفاوت های معنی داری به لحاظ موقعیت و ویژگی های اقتصادی-اجتماعی وجود دارد. در این زمینه، محله عباس آباد با وزن نسبی 0.474 و محله قطارچیان با وزن نسبی 0.294 و محله مبارک آباد با وزن نسبی 0.232 به ترتیب بیشترین تا کمترین میزان از سرمایه اجتماعی را دارا بوده اند.
كلید واژه: سرمایه اجتماعی، لایه های فضایی، تحلیل سلسله مراتبی، واحدهای همسایگی، شبکه های اجتماعی، اعتماد

توضیحات بیشتر