فایل ورد تاثير هشت هفته تمرينات مقاومتي بر سطوح سرمي اديپونکتين و کلسترول تام پسران 18-16 ساله

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير هشت هفته تمرينات مقاومتي بر سطوح سرمي اديپونکتين و کلسترول تام پسران 18-16 ساله دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير هشت هفته تمرينات مقاومتي بر سطوح سرمي اديپونکتين و کلسترول تام پسران 18-16 ساله  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير هشت هفته تمرينات مقاومتي بر سطوح سرمي اديپونکتين و کلسترول تام پسران 18-16 ساله،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير هشت هفته تمرينات مقاومتي بر سطوح سرمي اديپونکتين و کلسترول تام پسران 18-16 ساله :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه تحقيقات در علوم زيستي ورزشي

تعداد صفحات :14

مقدمه و هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی ادیپونکتین و کلسترول تام پسران 16-18 ساله است.روش شناسی: بدین منظور تعداد 24 دانش آموز 18-16 ساله سالم و غیر فعال دبیرستان شبانه روزی حاج جلیل فلاحی شهرستان مرودشت با میانگین سن 16.91±0.92 سال، میانگین وزن 74.19±5.05 کیلوگرم و میانگین قد 170.40±5.04 سانتی متر به صورت داوطلبانه و بر حسب شرایط مورد نیاز تحقیق از طریق فراخوان و اطلاع از شرایط پژوهش انتخاب شدند. سپس به طور تصادفی به دو گروه تمرین مقاومتی و کنترل تقسیم شدند. گروه تمرین مقاومتی به مدت هشت هفته (سه روز در هفته) با شدت 75-60 درصد یک تکرار بیشینه به اجرای تمرین قدرتی پرداختند. در هر جلسه هشت ایستگاه تمرینی به کار رفت و حرکات هر ایستگاه در سه نوبت اجرا شد. قبل و بعد از هشت هفته تمرین از همه آزمودنی ها در حالت ناشتا از ورید بازویی دست راست خون گیری (پنج میلی لیتر) به عمل آمد. جهت تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از آزمون های آماری t مستقل و وابسته استفاده شد (P£0.05).یافته ها: نتایج نشان داد که هشت هفته تمرین مقاومتی اثر معنی داری بر آدیپونکتین ندارد (P=0.13) با این وجود منجر به کاهش معنی دار کلسترول تام (P=0.01) می گردد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج این تحقیق نتیجه گیری می شود این پروتکل تمرینی بر بهبود ادیپونکتین اثرگذار نبوده با این وجود منجر به بهبود کلسترول تام گردیده است.
كلید واژه: تمرینات مقاومتی، ادیپونکتین، کلسترول تام

توضیحات بیشتر