فایل ورد مقايسه توان بي هوازي اندام تحتاني دانش آموزان مدارس دولتي و خصوصي با دو روش ميداني و آزمايشگاهي

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه توان بي هوازي اندام تحتاني دانش آموزان مدارس دولتي و خصوصي با دو روش ميداني و آزمايشگاهي دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه توان بي هوازي اندام تحتاني دانش آموزان مدارس دولتي و خصوصي با دو روش ميداني و آزمايشگاهي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه توان بي هوازي اندام تحتاني دانش آموزان مدارس دولتي و خصوصي با دو روش ميداني و آزمايشگاهي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه توان بي هوازي اندام تحتاني دانش آموزان مدارس دولتي و خصوصي با دو روش ميداني و آزمايشگاهي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه تحقيقات در علوم زيستي ورزشي

تعداد صفحات :12

توان بی هوازی برای موفقیت در فعالیت های ورزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف این پژوهش مقایسه توان اندام تحتانی دانش آموزان مدارس دولتی و خصوصی به دو روش میدانی و آزمایشگاهی بود. آزمودنی ها شامل 230 دانش آموز در پایه های دوم و سوم راهنمایی با دامنه سنی 15-12 سال و وزن 48-54 کیلوگرم مورد مطالعه قرار گرفتند. در آزمون میدانی از پرش سارجنت و در آزمون آزمایشگاهی از دو الگوی پرش اسکات و پرش معکوس بر روی دستگاه صفحه نیرو انجام شد. برای تحلیل آماری از آزمون تی تست مستقل، همبستگی پیرسون و از رگرسیون خطی استفاده شد.نتایج: دانش آموزان مدارس خصوصی در آزمون میدانی از توان اندام تحتانی بیشتر برخوردار بودند (p=0.001). در توان به روش آزمایشگاهی تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد. همچنین همبستگی مثبت و معناداری بین تست های میدانی و آزمایشگاهی در اوج توان بی هوازی (r=0.71) و میانگین توان بی هوازی (r=0.69) وجود داشت.نتیجه گیری: در آزمون میدانی دانش آموزان مدارس خصوصی از توان اندام تحتانی بالاتری برخوردار بودند. در آزمون آزمایشگاهی توان اندام تحتانی در دو گروه معنادار نبود. بنابراین نتایج این دو روش متفاوت است. البته همبستگی مثبت و معناداری بین دو روش وجود دارد. بطوری که آزمون میدانی پرش سارجنت از اعتبار کافی در سنجش توان بی هوازی آزمودنی ها برخوردار می باشد. برتری دانش آموزان مدارس خصوصی ممکن است به دلیل فعالیت های فوق برنامه خارج از مدرسه این دانش آموزان باشد.
كلید واژه: توان بی هوازی اندام تحتانی، آزمون میدانی، آزمون آزمایشگاهی

توضیحات بیشتر