فایل ورد مقايسه دامنه حرکتي و ثبات تنه در مردان فعال و غيرفعال

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه دامنه حرکتي و ثبات تنه در مردان فعال و غيرفعال دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه دامنه حرکتي و ثبات تنه در مردان فعال و غيرفعال  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه دامنه حرکتي و ثبات تنه در مردان فعال و غيرفعال،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه دامنه حرکتي و ثبات تنه در مردان فعال و غيرفعال :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه تحقيقات در علوم زيستي ورزشي

تعداد صفحات :24

هدف از این مطالعه مقایسه ثبات مرکزی و انعطاف پذیری تنه در ورزشکاران پرورش اندام با غیر ورزشکاران می باشد. بدین منظور 60 نفر شامل (30 ورزشکار پرورش اندام و 30 نفر غیرورزشکار) از بین ورزشکاران پرورش اندام نخبه سالم و افراد غیرورزشکار سالم انتخاب شدند. برای اندازه گیری ثبات مرکزی (فلکسوری، اکستنسوری، جانبی) از آزمون های مک گیل استفاده گردید همچنین انعطاف پذیری تنه در جهات فلکشن، اکستنشن، چرخش جانبی راست و چپ و فلکشن جانبی راست و چپ نیز بوسیله متر نواری اندازه گیری شدند. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که زمان ثبات فلکسوری در گروه ورزشکاران پرورش اندام بطور معنی داری کمتر از غیرورزشکاران بود (p=0.001). همچنین انعطاف پذیری تنه در جهات فلکشن (p=0.03) و اکستنشن (p=0.02) در گروه ورزشکاران پرورش اندام بطور معنی داری کمتر از غیرورزشکاران بود، اما در بین دامنه حرکتی (فلکسوری به اکستنسوری، فلکشن جانبی راست به چپ و چرخش به راست و چپ) بین دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد (p<0.05). یافته های مطالعه حاضر نشان داد که افراد ورزشکار پرورش اندام دارای ثبات مرکزی کمتری در جهت فلکسوری و انعطاف پذیری کمتری در جهات فلکشن و اکستنشن نسبت به غیرورزشکاران می باشند که این امر ممکن است این ورزشکاران را مستعد آسیب ناحیه تنه در آینده سازد.
كلید واژه: ثبات مرکزی، انعطاف پذیری تنه، ورزش پرورش اندام

توضیحات بیشتر