فایل ورد ارزيابي تکامل حرکتي کودکان تحت پوشش مراکز بهداشتي شهر دزفول با استفاده از استانداردهاي سازمان جهاني بهداشت

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي تکامل حرکتي کودکان تحت پوشش مراکز بهداشتي شهر دزفول با استفاده از استانداردهاي سازمان جهاني بهداشت دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي تکامل حرکتي کودکان تحت پوشش مراکز بهداشتي شهر دزفول با استفاده از استانداردهاي سازمان جهاني بهداشت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي تکامل حرکتي کودکان تحت پوشش مراکز بهداشتي شهر دزفول با استفاده از استانداردهاي سازمان جهاني بهداشت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي تکامل حرکتي کودکان تحت پوشش مراکز بهداشتي شهر دزفول با استفاده از استانداردهاي سازمان جهاني بهداشت :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم پيراپزشكي و توانبخشي مشهد

تعداد صفحات :14

هدف: تکامل حرکتی یکی از مهمترین جنبه های تکامل کودک می باشد. تکامل حرکتی بر اساس سن دستیابی به شاخص های مهارتهای حرکتی تعریف می شود. مطالعات بسیار کمی در مورد تکامل حرکتی کودکان با استفاده از شاخص های سازمان جهانی بهداشت انجام شده است. این مطالعه با هدف تعیین الگوی تکامل حرکتی کودکان 5-1 ساله شهر دزفول بر اساس معیارهای سازمان جهانی بهداشت انجام گرفت.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی که در سال 1390 (مرداد تا اسفند ماه) انجام گرفت، 800 کودک شامل 369 دختر و 429 پسر مورد بررسی قرار گرفتند. جامعه آماری این مطالعه کودکان 5-1 ساله تحت پوشش مراکز بهداشتی- درمانی شهر دزفول بودند. سازمان جهانی بهداشت سن نشستن بدون کمک، سن ایستادن با کمک، سن خزیدن روی دست وزانو، سن راه رفتن با کمک، سن ایستادن به تنهایی و سن راه رفتن به تنهایی را به عنوان شش شاخص مهم برای ارزیابی تکامل حرکتی کودکان معرفی کرده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته ای حاوی20 سوال بود که سوالات آن بر اساس چک لیست سازمان جهانی بهداشت طراحی شده بود.یافته ها: میانگین سن کودکان مورد مطالعه 0.26±14.6 ماه بود. طبق صدک 97 سازمان جهانی بهداشت 12.4% کودکان مورد مطالعه دارای اختلال تکامل حرکتی بودند. آزمون رگرسیون لجستیک نشان داد که سن حاملگی (پری مچوریتی) با اختلال تکامل حرکتی دارای ارتباط معنی داری است (p<0.001). نتیجه گیری: شیوع اختلال تکامل حرکتی درکودکان تحت پوشش مراکز بهداشتی بالا می باشد. مطالعه کوهورت با حجم نمونه بالا بایستی در اولویت قرار گیرد.
كلید واژه: تکامل حرکتی، کودکان، سازمان جهانی بهداشت، دزفول

توضیحات بیشتر