فایل ورد اثر کپسول هيدرکسي اوره در درمان بيماران تالاسمي اينترمديايي شهر اردبيل

لینک دانلود

 فایل ورد اثر کپسول هيدرکسي اوره در درمان بيماران تالاسمي اينترمديايي شهر اردبيل دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر کپسول هيدرکسي اوره در درمان بيماران تالاسمي اينترمديايي شهر اردبيل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر کپسول هيدرکسي اوره در درمان بيماران تالاسمي اينترمديايي شهر اردبيل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر کپسول هيدرکسي اوره در درمان بيماران تالاسمي اينترمديايي شهر اردبيل :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد

تعداد صفحات :12

مقدمه: بتاتالاسمی ماژور یکی از شایع ترین اختلالات ژنتیک در جهان می باشد. افراد هموزیگوت گاهی فرم خفیف تری از این بیماری را نشان می دهند که به آنها اینترمدیا اطلاق می شود. در این مطالعه، اثر هیدروکسی اوره در بیماران تالاسمی اینترمدیایی که به عنوان تالاسمی ماژور با تزریق خون در درمانگاه تالاسمی بیمارستان بوعلی اردبیل تحت درمان بوده اند، بررسی شد.روش بررسی: در این مطالعه نیمه تجربی کل بیماران مبتلا به تالاسمی اینترمدیا (63 نفر) به روش کل شماری بعد از کسب رضایت نامه کتبی تزریق خون آنها قطع و تحت درمان با هیدروکسی اوره قرار گرفتند. بعد از 3 و 6 ماه، نیاز آنها به تزریق خون بررسی شد. در این مدت میزان هموگلوبین، فریتین، سطح سلول های خون و عملکرد کلیه و کبد قبل و بعد از هیدروکسی اوره ارزیابی و داده های حاصل با استفاده از آزمون آماری ناپارامتری ویلکاکسون و نرم افزار SPSS نسخه 18 تجزیه و تحلیل شدند.نتایج: بعد از 6 ماه، 60 نفر (95.2%) از بیماران به طور کامل از تزریق خون بی نیاز شده و فواصل تزریق خون در 3 نفر (4.8%) افزایش پیدا کرد. میانگین هموگلوبین بعد از مصرف دارو افزایش و میانگین فریتین کاهش یافته بود. همچنین از عوارض دارو می توان به افزایش معنی دار مقادیر AST،ALT و BUN اشاره کرد.نتیجه گیری: درمان با هیدروکسی اوره در بیماران بتا تالاسمی اینترمدیا، باعث برطرف شدن نیاز به تزریق خون و افزایش سطح هموگلوبین در آنها می شود.
كلید واژه: تالاسمی اینترمدیا، هموگلوبین، هیدروکسی اوره، تزریق خون

توضیحات بیشتر