فایل ورد مقايسه اثر افزودن نئوستيگمن و کتامين به بوپيواکائين 25% جهت بي دردي اپيدورال در بيماران کانديد عمل جراحي غيراورژانس شکستگي فمور

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه اثر افزودن نئوستيگمن و کتامين به بوپيواکائين 25% جهت بي دردي اپيدورال در بيماران کانديد عمل جراحي غيراورژانس شکستگي فمور دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه اثر افزودن نئوستيگمن و کتامين به بوپيواکائين 25% جهت بي دردي اپيدورال در بيماران کانديد عمل جراحي غيراورژانس شکستگي فمور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه اثر افزودن نئوستيگمن و کتامين به بوپيواکائين 25% جهت بي دردي اپيدورال در بيماران کانديد عمل جراحي غيراورژانس شکستگي فمور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه اثر افزودن نئوستيگمن و کتامين به بوپيواکائين 25% جهت بي دردي اپيدورال در بيماران کانديد عمل جراحي غيراورژانس شکستگي فمور :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد

تعداد صفحات :10

مقدمه: درد یک مشکل پیچیده طبی است که کنترل ناکافی آن پس از عمل جراحی اثرات نامطلوبی بر وضعیت فیزیولوژیکی، متابولیکی و روحی بیمار دارد. افزودن مکمل های جدید منجر به افزایش مدت بی دردی می شود. هدف این مطالعه، مقایسه افزودن نئوستیگمین و کتامین به بوپیواکائین 0.25% در بی حسی اپیدورال در افزایش مدت بی دردی بعد از عمل می باشد. روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی دوسوکور، 90 بیمار بالای 50 سال با ASA کلاس I, II کاندید عمل جراحی الکتیو ران به صورت تصادفی در سه گروه نئوستیگمین، کتامین و شاهد تقسیم شدند. همه بیماران بی حسی اپیدورال با بوپیواکائین 0.25% به میزان 2cc/segment دریافت کردند. به علاوه در گروه اول 60 میکروگرم نئوستیگمین، در گروه دوم 40 میلی گرم کتامین اضافه شد. میزان درد پس از عمل بر اساس معیار VAS و مدت زمان بی دردی و مقدار مسکن مصرفی تعیین و بین سه گروه مقایسه شد.نتایج: میانگین اسکور درد در 6 و 12 ساعت بعد از عمل در گروه کتامین به طور معنی داری کمتر از دو گروه دیگر و در گروه نئوستیگمین کمتر از پلاسبو بود (p£0.01). میانگین مدت بی دردی بعد از عمل در گروه کتامین به طور معنی داری بیشتر از دو گروه دیگر و درگروه نئوستیگمین بیشتراز پلاسبو بود (p£0.01). میانگین دوز مصرفی مسکن (پتدین) در گروه کتامین از همه کمتر بود (p£0.001).نتیجه گیری:نئوستیگمین و کتامین همراه با بوپیواکائین 0.25% در بی حسی اپیدورال موجب افزایش مدت بی دردی بعد از عمل و کاهش مصرف مسکن می شود که در مورد کتامین بیشتر از نئوستیگمین بوده است.
كلید واژه: نئوستیگمین، کتامین، اپیدورال، بی دردی بعد از عمل

توضیحات بیشتر