فایل ورد تعيين عوامل موثر بر پيش آگهي جراحي در بيماران با خونريزي هاي داخل مغزي خود بخودي

لینک دانلود

 فایل ورد تعيين عوامل موثر بر پيش آگهي جراحي در بيماران با خونريزي هاي داخل مغزي خود بخودي دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تعيين عوامل موثر بر پيش آگهي جراحي در بيماران با خونريزي هاي داخل مغزي خود بخودي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تعيين عوامل موثر بر پيش آگهي جراحي در بيماران با خونريزي هاي داخل مغزي خود بخودي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تعيين عوامل موثر بر پيش آگهي جراحي در بيماران با خونريزي هاي داخل مغزي خود بخودي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد

تعداد صفحات :9

مقدمه: خونریزی داخل مغزی خود بخودی یک بیماری شایع است. بیماران کومایی با خونریزی های داخل مغزی به دلیل مورتالیته بالا یک گروه ویژه از این بیماران می باشند و اندیکاسیون های جراحی در این گروه نامشخص تر است. هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر در نتایج جراحی خونریزی های داخل مغزی در این گروه از بیماران است.روش بررسی: در این مطالعه مقطعی و گذشته نگر 50 بیمار طی سال های 1387 تا 1392که خونریزی خود بخودی داخل مغزی داشتند و معیار کومای گلاسگوی آنها کمتر یا مساوی 8 بود و در بیمارستان امام خمینی ارومیه تحت عمل جراحی قرار گرفتند، مورد بررسی قرار گرفتند. پیش آگهی بیماران با معیار پیش آگهی گلاسگو در زمان ترخیص از بیمارستان ارزیابی شد. بیماران بر اساس سطح هوشیاری قبل از عمل جراحی، سن، جنس، هیپرتانسیون، اندازه و حجم هماتوم و گسترش هماتوم به داخل سیستم بطنی ارزیابی شدند.نتایج: میانگین سنی افراد مورد مطالعه 11.4±49 سال بود. معیار گلاسگو در 16 نفر کمتر از 5 و در 34 نفر بین 5 تا 8 بود. حجم هماتوم در 4 بیمار کوچک، در 18 بیمار متوسط و در 28 بیمار بزرگ بود. در 28 بیمار هماتوم به سیستم بطنی راه نیافته بود. میزان مرگ در افراد مورد مطالعه 52% بود. سطح هوشیاری بیمار قبل از عمل جراحی، حجم هماتوم و گسترش هماتوم به فضای داخل بطنی بر پیش آگهی موثر بودند. سن، جنس و پرفشاری خون ارتباطی با پیش آگهی بیماران ندارد.نتیجه گیری: در بیماران کومایی با خونریزی خود بخودی داخل مغزی، هرچه سطح هوشیاری قبل از عمل جراحی بهتر باشد، حجم هماتوم کمتر باشد و هماتوم به فضای داخل بطنی گسترش نداشته باشد، پیش آگهی جراحی بهتر است.
كلید واژه: خونریزی خود بخودی داخل مغز، خونریزی داخل مغزی هیپرتانسیو، جراحی، حوادث عروقی مغزی

توضیحات بیشتر