فایل ورد بررسي رابطه پوسيدگي دنداني و بيماري هاي پريودنتال در راديوگرافي هاي پانوراميک

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه پوسيدگي دنداني و بيماري هاي پريودنتال در راديوگرافي هاي پانوراميک دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه پوسيدگي دنداني و بيماري هاي پريودنتال در راديوگرافي هاي پانوراميک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه پوسيدگي دنداني و بيماري هاي پريودنتال در راديوگرافي هاي پانوراميک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه پوسيدگي دنداني و بيماري هاي پريودنتال در راديوگرافي هاي پانوراميک :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد

تعداد صفحات :16

مقدمه: پوسیدگی های دندانی و بیماری های پریودنتال احتمالا شایع ترین بیماری های مزمن دهانی در جهان هستند. میزان وقوع آنها به طور روز افزون در حال افزایش است. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین پوسیدگی و بیماری های پریودنتال، همچنین ارزیابی شدت هر دو بیماری در افراد مراجعه کننده به برخی مراکز دندانپزشکی شهر یزد است.روش بررسی: در این مطالعه مقطعی، 237 رادیوگرافی پانورامیک مربوط به بیماران 10-65 ساله (110 مرد و 127 زن) با نمونه گیری به روش آسان انتخاب شدند. در اندازه گیری متغیرها از کولیس مدرج با دقت 0.2 میلیمتر و نگاتوسکوپ با روشنایی کافی و برای تشخیص پوسیدگی ها استفاده شد و برای به حداقل رساندن خطا از روش "Calibration" استفاده گردید.نتایج: هیچ ارتباط معنی داری بین پوسیدگی تاجی و میانگین تحلیل استخوان به دست نیامد (p=0.19). با بالاتر رفتن سن افزایش میانگین تحلیل استخوان آلوئول در گروهای سنی مختلف دیده شد و ارتباط میان شدت پوسیدگی های دندانی و تحلیل استخوان با جنسیت مذکر معنی دار بود.نتیجه گیری: به طورکلی نتایج حاصل از این مطالعه هیچ رابطه ای میان پوسیدگی های دندانی و وقوع بیماری پریودنتال نشان نداد ((p=1.0.
كلید واژه: پوسیدگی دندانی، بیماری پریودنتال، تحلیل استخوان، رادیوگرافی پانورامیک

توضیحات بیشتر