فایل ورد بررسي تنوع ژنتيکي مارکر rs438601 در جمعيت اصفهان: يک مارکر آگاهي دهنده در تشخيص هاي مولکولي هموفيلي B

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تنوع ژنتيکي مارکر rs438601 در جمعيت اصفهان: يک مارکر آگاهي دهنده در تشخيص هاي مولکولي هموفيلي B دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تنوع ژنتيکي مارکر rs438601 در جمعيت اصفهان: يک مارکر آگاهي دهنده در تشخيص هاي مولکولي هموفيلي B  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تنوع ژنتيکي مارکر rs438601 در جمعيت اصفهان: يک مارکر آگاهي دهنده در تشخيص هاي مولکولي هموفيلي B،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تنوع ژنتيکي مارکر rs438601 در جمعيت اصفهان: يک مارکر آگاهي دهنده در تشخيص هاي مولکولي هموفيلي B :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد

تعداد صفحات :12

مقدمه: هموفیلی B یک بیماری ژنتیکی خونریزی دهنده مغلوب وابسته به جنس ناشی از جهش در ژن فاکتور IX انعقادی است. جهش ها در ژن فاکتور IX باعث ناکارآمدی یا عملکرد نادرست فاکتور IX انعقادی می شوند. روش ایده آل برای تشخیص مولکولی این بیماری آنالیز مستقیم جهش های ژنی است. اما با توجه به تعداد بالای جهش های شناسایی شده در ژن مزبور، مشخص نبودن طیف جهش های شایع آن، اندازه بزرگ ژن و طبیعت ناهمگن جهش ها، آنالیز مستقیم جهش بسیار وقت گیر و پرهزینه است. بنابراین بررسی غیرمستقیم جهش ها با روش آنالیز پیوستگی با استفاده از مارکرهای چندشکلی در ناحیه ژنی فاکتور IX گزینه مناسبی در تشخیص پیش از تولد و تشخیص ناقلین هموفیلی B می باشد.روش بررسی: در این مطالعه مارکر چند شکلی تک نوکلئوتیدی rs438601 در اینترون 3 ژن فاکتور IX با روشTetra-primer ARMS-PCR با پرایمرهای اختصاصی جدیدا طراحی شده در 142 زن کنترل غیرخویشاوند در جمعیت اصفهان تعیین ژنوتیپ شد. سپس از نرم افزارGENEPOP برای تعیین فراوانی آللی و درصد هتروزیگوسیتی و از آزمون 2 برای بررسی تعادل هاردی-وینبرگ استفاده شد.نتایج: فراوانی آللی برای آلل های C و G به ترتیب 71.83% و 28.17% محاسبه شد. هتروزیگوسیتی مشاهده شده 53.52% می باشد. بررسی تعادل هاردی-وینبرگ نشان می دهد که جمعیت اصفهان برای مارکر rs438601 در تعادل است.نتیجه گیری: نتایج نشان دادند که مارکر rs438601 به علت هتروزیگوسیتی بالا می تواند به عنوان مارکر تشخیصی مناسب برای آنالیز پیوستگی و شناسایی ناقلین هموفیلی B در نمونه ای از جمعیت ایرانی معرفی شود.
كلید واژه: هموفیلی B‏، ژن فاکتور IX، جمعیت اصفهان، rs438601

توضیحات بیشتر