فایل ورد بررسي موفقيت باليني و راديوگرافي درمان هاي دندانپزشکي انجام شده تحت بيهوشي عمومي در کودکان مراجعه کننده به يکي از مراکز جراحي شهر يزد در بين سال 1385 تا 1390

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي موفقيت باليني و راديوگرافي درمان هاي دندانپزشکي انجام شده تحت بيهوشي عمومي در کودکان مراجعه کننده به يکي از مراکز جراحي شهر يزد در بين سال 1385 تا 1390 دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي موفقيت باليني و راديوگرافي درمان هاي دندانپزشکي انجام شده تحت بيهوشي عمومي در کودکان مراجعه کننده به يکي از مراکز جراحي شهر يزد در بين سال 1385 تا 1390  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي موفقيت باليني و راديوگرافي درمان هاي دندانپزشکي انجام شده تحت بيهوشي عمومي در کودکان مراجعه کننده به يکي از مراکز جراحي شهر يزد در بين سال 1385 تا 1390،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي موفقيت باليني و راديوگرافي درمان هاي دندانپزشکي انجام شده تحت بيهوشي عمومي در کودکان مراجعه کننده به يکي از مراکز جراحي شهر يزد در بين سال 1385 تا 1390 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد

تعداد صفحات :13

مقدمه: بیهوشی عمومی یک گزینه درمانی ارزشمند برای کودکان کم سن در مرحله قبل از همکاری یا کودکان با مشکلات پیچیده پزشکی است که نیازمند درمان های دندانپزشکی وسیع هستند. با توجه به هزینه بالا و خطر بالقوه بیهوشی عمومی، مهم است که قابل اعتمادترین تکنیک ها و مواد برای تقویت میزان موفقیت درمان های دندانپزشکی به کار روند. این مطالعه با هدف بررسی موفقیت بالینی و رادیوگرافی درمان های دندانپزشکی انجام شده تحت بیهوشی عمومی در کودکان انجام گرفت.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 56 کودکی که در سال های 1385 تا 1390 در یکی از مراکز جراحی شهر یزد، درمان های دندانپزشکی را تحت بیهوشی دریافت کرده بودند و حداقل 6 ماه از درمان آنها گذشته بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. تحلیل آماری توسط آزمون Chi Sqauer و Fisher Exact برای مقایسه میزان موفقیت درمان های ترمیمی و کانال ریشه انجام شد.نتایج: روکش فلزی زنگ نزن (SSC) موفق ترین درمان با بالاترین میزان موفقیت بود (%99.2). SSC یک میزان شکست قابل توجه پایین تری نسبت به ترمیم های آمالگام و خلفی کامپوزیت دارد (%28.6) (P<0.001). ترمیم های قدامی گلاس آینومر پایین ترین میزان (69.2%) موفقیت را در میان همه انواع ترمیم ها دارد (p<0.001). موفقیت هر دو روش پالپوتومی و پالپکتومی به ترتیب با میزان 97.3% و 96.4% به طور قابل قبولی بالا بود.نتیجه گیری: با توجه به میزان شکست ترمیم های آمالگام و کامپوزیت، یک طرح درمان قطعی شامل SSC، درمان پالپ و یا کشیدن ممکن است برای بازسازی دهانی کودکان تحت بیهوشی عمومی ترجیح داده شود.
كلید واژه: بیهوشی عمومی، مراقبت های دندانپزشکی، شکست ترمیم های دندانی

توضیحات بیشتر