فایل ورد بررسي تاثير مصرف سرکه سيب بر پروفايل ليپيدي خون و شاخص هاي تن سنجي در بيماران ديابتي نوع 2 مبتلا به ديس ليپيدمي: يک کارآزمايي باليني

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تاثير مصرف سرکه سيب بر پروفايل ليپيدي خون و شاخص هاي تن سنجي در بيماران ديابتي نوع 2 مبتلا به ديس ليپيدمي: يک کارآزمايي باليني دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تاثير مصرف سرکه سيب بر پروفايل ليپيدي خون و شاخص هاي تن سنجي در بيماران ديابتي نوع 2 مبتلا به ديس ليپيدمي: يک کارآزمايي باليني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تاثير مصرف سرکه سيب بر پروفايل ليپيدي خون و شاخص هاي تن سنجي در بيماران ديابتي نوع 2 مبتلا به ديس ليپيدمي: يک کارآزمايي باليني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير مصرف سرکه سيب بر پروفايل ليپيدي خون و شاخص هاي تن سنجي در بيماران ديابتي نوع 2 مبتلا به ديس ليپيدمي: يک کارآزمايي باليني :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد

تعداد صفحات :14

مقدمه: بیماری دیابت شایع ترین و مهمترین بیماری ناشی از اختلالات متابولیکی می باشد که روز به روز بر شیوع آن در جوامع مختلف افزوده می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر سرکه سیب بر پروفایل لیپیدی و شاخص های تن سنجی در بیماران دیابتی نوع 2 مبتلا به دیس لیپیدمی اجرا شد.روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی، 62 بیمار دیابتی نوع 2 مبتلا به دیس لیپیدمی شرکت نمودند که به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند: 1) گروه دریافت کننده سرکه سیب (32 نفر) که روزانه 4 قاشق غذاخوری سرکه سیب (20 سی سی) مصرف می کردند و 2) گروه کنترل (30 نفر) که هیچ مداخله ای دریافت نمی کردند. در ابتدا و پایان هفته هشتم، دریافت غذایی، شاخص های تن سنجی و نیز پروفایل لیپیدی سرم در دو گروه مورد ارزیابی قرار گرفت.نتایج: میانگین کلسترول در دو گروه پس از مداخله با یکدیگر متفاوت نبود. میانگین کلسترول در گروه آزمون قبل و پس از مداخله به ترتیب 41.08±180.06 و 32.14±177.9 میلی گرم بر دسی لیتر و در گروه کنترل قبل و پس از مداخله به ترتیب 30.99±173.83 و 44.6± 183.43میلی گرم بر دسی لیتر بود (p=0.12). میانگین تغییرات تری گلیسیرید و LDL نیز پس از مداخله بین گروه ها تفاوتی نداشت (p<0.05). همچنین در میانگین وزن، شاخص توده بدنی و اندازه دور کمر پس از مداخله نیز بین دو گروه تفاوتی مشاهده نگردید (p<0.05).نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر حاکی از عدم تاثیر سرکه سیب بر روی شاخص های تن سنجی و پروفایل لیپیدی در بیماران دیابتی نوع 2 مبتلا به دیس لیپیدمی می باشد.
كلید واژه: سرکه سیب، پروفایل لیپیدی، دیابت نوع 2، دیس لیپیدمی

توضیحات بیشتر