فایل ورد بررسي ترکيب اسيدهاي چرب در دو گونه هامور معمولي (Epinephelus coioides) و صبيتي (Sparidentex hasta) (پرورشي و دريايي) در استان هرمزگان

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي ترکيب اسيدهاي چرب در دو گونه هامور معمولي (Epinephelus coioides) و صبيتي (Sparidentex hasta) (پرورشي و دريايي) در استان هرمزگان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي ترکيب اسيدهاي چرب در دو گونه هامور معمولي (Epinephelus coioides) و صبيتي (Sparidentex hasta) (پرورشي و دريايي) در استان هرمزگان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي ترکيب اسيدهاي چرب در دو گونه هامور معمولي (Epinephelus coioides) و صبيتي (Sparidentex hasta) (پرورشي و دريايي) در استان هرمزگان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي ترکيب اسيدهاي چرب در دو گونه هامور معمولي (Epinephelus coioides) و صبيتي (Sparidentex hasta) (پرورشي و دريايي) در استان هرمزگان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آبزيان و شيلات

تعداد صفحات :13

مطالعه حاضر جهت بررسی ترکیب اسیدهای چرب در دو گونه ماهی هامور معمولی(Epinephelus coioides) و صبیتی (Sparidentex hasta) (پرورشی و دریایی) انجام گرفت. نمونه ها از استخرهای پرورشی و نمونه های دریایی از سواحل خلیج فارس جمع آوری گردیدند. استخراج چربی ها از بافت ماهیچه بر اساس روش 1959، Dyer Bligh and انجام گرفت، پس از استخراج چربی ترکیب اسیدهای چرب با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافی(GC) انجام شد. نتایج نشان داد که (C22:6n3) DHA ، (C20:5n3) EPA، پالمیتیک اسید(C16:0)، استئاریک اسید (C18:0)،مریستیک اسید(C14:0)، اولئیک اسید(C18:1n9c) و پالمیتولئیک اسید(C16:0) از مهمترین اسیدهای چرب در نمونه های ماهی ها بودند. غلظت کمی از لینولئیک اسید(ALA, C18:3n3) در تمام نمونه های آنالیز شده دیده شد. مقادیر بالا معنی داری از SFA در نمونه های پرورشی مشاهده گردید. اگرچه در نمونه های د ریایی مقادیر MUFA و به دنبال آن PUFA بالاتر بود. در نمونه های دریایی مقادیر PUFA و DHA به عنوان فراوانترین اسیدهای چرب و به دنبال آن EPA اندازه گیری شد. همچنین فراوان ترین اسید چرب در نمونه های پرورشی EPA و DHA بود. نسبت w3/w6 در ماهی های دریایی به مقدار معنی داری بالاتر بوده و بیشترین میزان اندازه گیری شده مربوط به گونه هامور معمولی دریایی (13.04 mg/ml) بود.
كلید واژه: اسیدهای چرب، Epinephelus coioides، Sparidentex hasta، پرورشی، دریایی، هرمزگان

توضیحات بیشتر