فایل ورد اثر عصاره آبي شيرين بيان و ويتامين C بر اختلالات حرکتي ناشي از آکريل آميد در موش صحرايي

لینک دانلود

 فایل ورد اثر عصاره آبي شيرين بيان و ويتامين C بر اختلالات حرکتي ناشي از آکريل آميد در موش صحرايي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر عصاره آبي شيرين بيان و ويتامين C بر اختلالات حرکتي ناشي از آکريل آميد در موش صحرايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر عصاره آبي شيرين بيان و ويتامين C بر اختلالات حرکتي ناشي از آکريل آميد در موش صحرايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر عصاره آبي شيرين بيان و ويتامين C بر اختلالات حرکتي ناشي از آکريل آميد در موش صحرايي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد

تعداد صفحات :13

مقدمه: آکریل آمید ترکیبی است که در هنگام سرخ کردن مواد غذایی کربوهیدرات در دمای بالا تولید می شود. از آنجایی که سمیت عصبی این ترکیب به اثبات رسیده است، در این مطالعه به بررسی اثر محافظتی عصاره ریشه شیرین بیان و ویتامین C بر اثرات توکسیک آکریل آمید بر کاهش وزن و رفتارهای حرکتی موش صحرایی پرداخته شده است.روش بررسی: در این مطالعه تجربی، 40 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار 28 روزه به پنج گروه هشت تایی شامل گروه کنترل، آکریل آمید، آکریل آمید با ویتامین C، آکریل آمید با عصاره شیرین بیان و گروه توام آکریل آمید با ویتامین C و عصاره شیرین بیان تقسیم شدند. تیمار تا 6 هفته ادامه یافت. سپس، شاخص های رفتار حرکتی با آزمون اختصاصی محیط باز(Open field) سنجیده شد. داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه (One-way ANOVA) و پس آزمون Tukey تجزیه و تحلیل شد.نتایج: نتایج نشان داد که فعالیت حرکتی درگروه دریافت کننده توام ویتامین C و عصاره شیرین بیان نسبت به گروه آکریل آمید به طور معنی داری افزایش یافته است. در حالی که ویتامین C و شیرین بیان به تنهایی تغییر معنی داری در فعالیت حرکتی حیوانات ایجاد نکردند. به علاوه، تیمار توام حیوانات با ویتامین C و عصاره شیرین بیان، مهار وزن گیری ناشی از آکریل آمید را به طور معنی داری کاهش داد.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که مصرف توام شیرین بیان و ویتامین C می تواند اثرات سوء ناشی از آکریل آمید بر اختلال حرکتی و وزن گیری را کاهش دهد.
كلید واژه: شیرین بیان، ویتامین C، آکریل آمید، وزن، آزمون محیط باز، موش صحرایی

توضیحات بیشتر