فایل ورد اثر هم افزايي عصاره آبي زعفران (Crocus sativus L) و ويتامين D3 بر تمايز استئوژنيک سلول هاي بنيادي مزانشيمي در مغز استخوان موش صحرايي

لینک دانلود

 فایل ورد اثر هم افزايي عصاره آبي زعفران (Crocus sativus L) و ويتامين D3 بر تمايز استئوژنيک سلول هاي بنيادي مزانشيمي در مغز استخوان موش صحرايي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر هم افزايي عصاره آبي زعفران (Crocus sativus L) و ويتامين D3 بر تمايز استئوژنيک سلول هاي بنيادي مزانشيمي در مغز استخوان موش صحرايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر هم افزايي عصاره آبي زعفران (Crocus sativus L) و ويتامين D3 بر تمايز استئوژنيک سلول هاي بنيادي مزانشيمي در مغز استخوان موش صحرايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر هم افزايي عصاره آبي زعفران (Crocus sativus L) و ويتامين D3 بر تمايز استئوژنيک سلول هاي بنيادي مزانشيمي در مغز استخوان موش صحرايي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فيض

تعداد صفحات :10

سابقه و هدف: زعفران دارای اثرات فارماکولوژیک متعددی بوده و ویتامین D3 نیز در تمایز و عملکرد بسیاری از سلول ها دخالت دارد. در مطالعه حاضر اثر هم افزایی عصاره آبی زعفران و ویتامین D3 بر تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به استئوبلاست بررسی شده است.مواد و روش ها: سلول های بنیادی مغز استخوان موش صحرایی نژاد ویستار استخراج شده و شناسایی به کمک روش ایمونوسیتوشیمی انجام شد. در گروه های تجربی، سلول های بنیادی با غلظت های 600، 700 و 800 میلی گرم در لیتر زعفران و نیز غلظت های فوق الذکر زعفران همراه با غلظت 5´10-7 مولار ویتامین D3 جهت القا تمایز استفاده شد. گروه کنترل هیچ گونه تیماری دریافت نکرد. تمایز سلول ها با سنجش فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز پس از 10 روز و رنگ آمیزی آلیزارین رد در روز 21 پس از تیمار بررسی گردید.نتایج: فعالیت آلکالین فسفاتاز گروه های دریافت کننده ویتامین D3 و زعفران در مقایسه با شاهد افزایش معنی داری داشت. هم چنین، میزان فعالیت این آنزیم در گروه های تیمار توام زعفران و ویتامین D3 نسبت به کاربرد هر یک به تنهایی افزایش داشت. رنگ آمیزی آلیزارین رد، اثرات تمایزی ویتامین D3، زعفران و تیمارهای توام آنها بر سلول های بنیادی به سمت به استئوبلاست را نشان داد و بیشترین اثر تمایزی در گروه تجربی زعفران همراه با ویتامین D3 مشاهده شد.نتیجه گیری: کاربرد توام زعفران و ویتامین D3 دارای اثرات معنی دار در تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان به استئوبلاست ها می باشد.
كلید واژه: استئوبلاست، تمایز، زعفران، سلول بنیادی، ویتامین D3

توضیحات بیشتر