فایل ورد تاثير تمرين استقامتي بر سطوح سرمي آديپوکاين هاي لپتين و کمرين در مردان لاغر غيرفعال

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير تمرين استقامتي بر سطوح سرمي آديپوکاين هاي لپتين و کمرين در مردان لاغر غيرفعال دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير تمرين استقامتي بر سطوح سرمي آديپوکاين هاي لپتين و کمرين در مردان لاغر غيرفعال  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير تمرين استقامتي بر سطوح سرمي آديپوکاين هاي لپتين و کمرين در مردان لاغر غيرفعال،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير تمرين استقامتي بر سطوح سرمي آديپوکاين هاي لپتين و کمرين در مردان لاغر غيرفعال :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فيض

تعداد صفحات :12

سابقه و هدف: لپتین آدیپوکاینی است که از طریق اثرات مستقیم متابولیکی اش بر بافت های محیطی، به مسیرهای اندوکرین مختلف پاسخ گفته و یا آن ها را تنظیم می نماید. کمرین نیز یک آدیپوکاین جدید است که آدیپوژنز و متابولیسم سلول های چربی را تنظیم می کند. هدف از مطالعه حاضر بررسی فایل ورد تاثير تمرين استقامتي بر سطوح سرمي آديپوکاين هاي لپتين و کمرين در مردان لاغر غيرفعال بود.مواد و روش ها: در یک کارآزمایی نیمه تجربی، 20 مرد لاغر غیرفعال به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. ویژگی های عمومی آزمودنی ها و سطوح سرمی لپتین و کمرین (با روش الایزا)، قبل و پس از تمرین اندازه گیری شد. اندازه گیری ها (شامل نمونه گیری خون) پس از دوازده ساعت ناشتا (در ساعت 8 صبح) صورت گرفت. پروتکل تمرین استقامتی شامل دوازده هفته تمرین رکاب زدن روی چرخ کارسنج (3 جلسه تمرین در هفته، شدت 60 تا 70 درصد ضربان قلب ذخیره، مدت 20 تا 40 دقیقه در هر جلسه) بود.نتایج: پس از تمرین استقامتی، وزن، درصد چربی و نمایه توده بدن تغییر معنی داری نکرد (p>0.05)، اما حداکثر اکسیژن مصرفی بهبود یافت (p=0.004). هم چنین، تمرین استقامتی تاثیر معنی داری بر غلظت های سرمی کمرین و لپتین نداشت (p>0.05).نتیجه گیری: دوازده هفته تمرین استقامتی تاثیری بر غلظت های سرمی آدیپوکاین های لپتین و کمرین مردان لاغر غیرفعال ندارد. به نظر می رسد این عدم تغییر احتمالا به دلیل ثابت ماندن وزن و توده چربی به دنبال این دوره تمرینی باشد. البته، عملکرد قلبی-تنفسی آزمودنی ها متعاقب دوازده هفته تمرین استقامتی بهبود می یابد.
كلید واژه: تمرین، استقامتی، لپتین، کمرین، مردان، لاغر

توضیحات بیشتر