فایل ورد توليد آنتي بادي منوکلونال در موش عليه مورفين بدون واکنش متقاطع با هرويين

لینک دانلود

 فایل ورد توليد آنتي بادي منوکلونال در موش عليه مورفين بدون واکنش متقاطع با هرويين دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد توليد آنتي بادي منوکلونال در موش عليه مورفين بدون واکنش متقاطع با هرويين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد توليد آنتي بادي منوکلونال در موش عليه مورفين بدون واکنش متقاطع با هرويين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد توليد آنتي بادي منوکلونال در موش عليه مورفين بدون واکنش متقاطع با هرويين :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد

تعداد صفحات :12

مقدمه: سنجش های ایمنی برای تشخیص و تعیین مقدار اپیوییدها در خون و سایر مایعات بیولوژیک بر مبنای آنتی بادی ها می باشد. در این مطالعه تولید آنتی بادی منوکلونال علیه مورفین مدنظر بود.روش بررسی: تولید آنتی بادی منوکلونال علیه مورفین در موش طبق روش استاندارد هیبریدوما انجام گرفت. بدین منظور، پنج سر موش BALB/c ماده 6 تا 8 هفته ای با مشتق 6- مورفین همی سوکسینات کونژوگه با آلبومین سرم گاوی کاتیونیزه شده ایمن سازی گردیدند. سلول های لنفوسیت B طحال موش های ایمن شده با سلول های میلومایی موشی (Sp2/0) با استفاده از پلی اتیلن گلیکول با یکدیگر ادغام شدند. سلول های هیبریدوما با رقیق سازی حد تک کلون و تکثیر داده شدند. کلاس و زیر کلاس آنتی بادی منوکلونال توسط کیت ایزواستریپ شرکت Roche تعیین شد. به منظور تخلیص آنتی بادی از افینیتی کروماتوگرافی پروتئینG استفاده گردید. افینیتی آنتی بادی به روش Beatty سنجیده شد. واکنش های متقاطع آنتی بادی تولیدی با مولکول های شبه مورفین تعیین گردید.نتایج: از بین 3 کلون ترشح کننده آنتی بادی علیه مورفینBSA- بعد از سه بار رقیق سازی یک کلون مترشحه پایدار به دست آمد. کلاس آنتی بادی حاصل از نوع IgG2b و زنجیره سبک آن از نوع لامبدا () بود. افینیتی آنتی بادی حاصل برای مورفین برابر با 2.8x109M-1 بود. تیتر آنتی بادی در محیط رویی سول های هیبریدما 1:400 بود. این آنتی بادی هیچ واکنش متقاطعی با هرویین، نالوکسان، نالتروکسان و پاپاورین نشان نداد.نتیجه گیری: آنتی بادی منوکلونال تولیدی علیه مورفین از افینیتی و ویژگی مناسبی برخوردار بود و با هرویین واکنش متقاطعی نشان نداد. بنابراین این آنتی بادی در طراحی روش های سنجش ایمنی برای تشخیص مورفین در مایعات بیولوژیک می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
كلید واژه: مورفین، آنتی بادی منوکلونال، cBSA

توضیحات بیشتر