فایل ورد تاثير متقابل ويتامين C و اسيد فوليک برفاکتورهاي رشد بچه ماهي شيپ (Acipenser nudiventris)

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير متقابل ويتامين C و اسيد فوليک برفاکتورهاي رشد بچه ماهي شيپ (Acipenser nudiventris) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير متقابل ويتامين C و اسيد فوليک برفاکتورهاي رشد بچه ماهي شيپ (Acipenser nudiventris)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير متقابل ويتامين C و اسيد فوليک برفاکتورهاي رشد بچه ماهي شيپ (Acipenser nudiventris)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير متقابل ويتامين C و اسيد فوليک برفاکتورهاي رشد بچه ماهي شيپ (Acipenser nudiventris) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آبزيان و شيلات

تعداد صفحات :10

ماهی شیپ از جمله ماهیان خاویاری دریای خزر است که برای آبزی پروری مناسب است. در این بین تهیه غذای مناسب این ماهی بسیار مهم می باشد. ویتامین ها ازجمله مواد غذایی مورد نیاز ماهیا ن خاویاری هستند که مطالعه کمی درباره آنها صورت گرفته است. به همین دلیل، این مطالعه به منظور تعیین تاثیر سطوح مختلف ویتامین های C و اسید فولیک بر روند رشد، بچه ماهی شیپ انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 6 تیمار(هریک با سه تکرار) شامل تیمار شاهد (فاقد مکملهای ویتامین C واسید فولیک) ، تیمار 1 (ویتامین C 200 + اسید فولیک 1.5)، تیمار 2 (ویتامین C 200 + اسید فولیک 3.5)، تیمار 3 (ویتامین C 200 + اسید فولیک 5.5)، تیمار 4 ( اسید فولیک 3.5) ، تیمار 5 (ویتامین C 200) و تیمار 6 (فاقد ویتامین C و اسید فولیک)بودند. این تحقیق به مدت 8 هفته انجام شد شد. پس از عادت دهی ماهیان با غذای دستی، تعداد 10 عدد ماهی شیپ(1.66± 31.8 گرم) به هر یک از هجده تانک (به حجم آبی 500 لیتر) در نظر گرفته شده معرفی گردیدند. در پایان آزمایش در موارد میانگین وزن (WG)، میانگین طول کل، FCR، SGR، BWI، GR، CF، اختلاف معنی دار آماری مشاهده گردید (p<0.05)بطوریکه بیشترین میانگین WG، طول کل، SGR،BWI و GR در تیمار3 (C200=FA 5.5)و کمترین میزان WG، SGR، BWI، GR و CF در تیمار 6 (شاهد) مشاهده شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که مناسب ترین سطح پیشنهادی اسید فولیک در محدوده وزنی و دمایی مورد آزمایش 5.5میلی گرم در کیلوگرم و ویتامین 200C میلی گرم در کیلوگرم می باشد.
كلید واژه: ماهی شیپ (Acipenser nudiventris)، اسید فولیک، ویتامین C و فاکتورهای رشد

توضیحات بیشتر