فایل ورد بررسي باکتريولوژيک مايع اوتيت مدياي افيوژنال مقاوم به درمان در بيماران 2 تا 16 سال مراجعه کننده به بيمارستان متيني کاشان طي سال هاي 1389 تا 1391

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي باکتريولوژيک مايع اوتيت مدياي افيوژنال مقاوم به درمان در بيماران 2 تا 16 سال مراجعه کننده به بيمارستان متيني کاشان طي سال هاي 1389 تا 1391 دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي باکتريولوژيک مايع اوتيت مدياي افيوژنال مقاوم به درمان در بيماران 2 تا 16 سال مراجعه کننده به بيمارستان متيني کاشان طي سال هاي 1389 تا 1391  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي باکتريولوژيک مايع اوتيت مدياي افيوژنال مقاوم به درمان در بيماران 2 تا 16 سال مراجعه کننده به بيمارستان متيني کاشان طي سال هاي 1389 تا 1391،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي باکتريولوژيک مايع اوتيت مدياي افيوژنال مقاوم به درمان در بيماران 2 تا 16 سال مراجعه کننده به بيمارستان متيني کاشان طي سال هاي 1389 تا 1391 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فيض

تعداد صفحات :10

سابقه و هدف: اوتیت مدیای افیوژنال (OME) یک بیماری شایع دوران کودکی است که می تواند تکامل شنوایی را تحت تاثیر قراردهد. با توجه به نظریات متعدد مبنی بر دخالت عوامل باکتریال و تناقضات موجود در مورد میزان مثبت شدن کشت های مایع اوتیت افیوژنال، هدف از انجام این مطالعه بررسی باکتریولوژیک مایع اوتیت مدیای افیوژنال مقاوم به درمان در بیماران 2 تا 16 سال و بررسی از نظر نوع پاتوژن های احتمالی و میزان مقاومت آنتی بیوتیکی آنها می باشد.مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی بر روی 90 بیماری که با تشخیص اوتیت مدیای افیوژنال در بیمارستان متینی کاشان جهت گذاشتن Ventilation tube پذیرش می شدند، انجام پذیرفت. پس از تعیین هویت نمونه ها، تست حساسیت آنتی بیوتیک بر طبق استانداردهای CLSI انجام شد.نتایج: در بررسی باکتریولوژیک 90 نمونه (با استفاده از محیط کشت و روش دیسک دیفیوژن)، 52.2 درصد از کشت ها مثبت و 47.8 درصد منفی بودند. بیشترین حساسیت استرپتوکوک پنومونیه به سیپروفلوکساسین (100 درصد) و اریترومایسین (66.7 درصد) به دست آمد. همه موارد به کوتریموکسازول مقاوم بودند و در تست حساسیت آنتی بیوتیکی نمونه های فوق بیشترین مقاومت آنتی بیوتیکی مربوط به آمپی سیلین (82.98 درصد) و آموکسی سیلین (78.82 درصد) به دست آمد. هم چنین، حساس ترین آنتی بیوتیک ها سیپرو-فلوکساسین با 63.83 درصد حساسیت و وانکومایسین با 51.09 درصد گزارش شد.نتیجه گیری: کشت مثبت 52.2 درصد از بیماران نشان از نقش برجسته باکتری در ایجاد OME دارد. به منظور پیشگیری از مقاومت آنتی بیوتیکی بررسی سالیانه وضعیت مقاومت آنتی بیوتیکی در اوتیت مدیای اطفال پیشنهاد می شود.
كلید واژه: اوتیت مدیای همراه با افیوژن، مقاومت دارویی، عفونت باکتریایی

توضیحات بیشتر