فایل ورد تاثير يک دوره تمرين مقاومتي بر سطوح عوامل التهابي عضله اسکلتي در موش هاي صحرايي ديابتي

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير يک دوره تمرين مقاومتي بر سطوح عوامل التهابي عضله اسکلتي در موش هاي صحرايي ديابتي دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير يک دوره تمرين مقاومتي بر سطوح عوامل التهابي عضله اسکلتي در موش هاي صحرايي ديابتي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير يک دوره تمرين مقاومتي بر سطوح عوامل التهابي عضله اسکلتي در موش هاي صحرايي ديابتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير يک دوره تمرين مقاومتي بر سطوح عوامل التهابي عضله اسکلتي در موش هاي صحرايي ديابتي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فيض

تعداد صفحات :9

سابقه و هدف: تمرینات ورزشی مقاومتی باعث افزایش توده عضلانی، قدرت و عملکرد عضلات در افراد دیابتی می شود. هم چنین، مایوکاین های آزاد شده از عضله اسکلتی دارای نقش های متعدد متابولیکی و هایپرتروفیکی می باشند. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات تمرین مقاومتی بر میزان سایتوکاین های IL-6 و TNF-a در عضله اسکلتی موش های صحرایی دیابتی است.مواد و روش ها: موش های صحرایی به گروه های کنترل سالم، تمرین سالم، دیابتی کنترل و دیابتی تمرین تقسیم شدند. گروه های تمرین برای تمرین مقاومتی بالا رفتن از یک نردبان 1 متری با وزنه ای که به دم آن ها آویزان بود، را اجرا کردند. میزان پروتئین IL-6 و TNF-a عضله EDL با روش الایزا اندازه گیری شد.نتایج: یافته های مطالعه حاضر حاکی از افزایش بیان پروتئین IL-6 و TNF-a در عضله EDL موش های صحرایی دیابتی بود. تمرین مقاومتی نتوانست تغییر معنی داری در میزان این دو سایتوکاین التهابی در عضله تند تنش ایجاد کند. هم چنین همبستگی مثبت و معنی داری بین سطوح این سایتوکاین ها و میزان گلوکز جریان خون مشاهده شد.نتیجه گیری: افزایش سایتوکاین های التهابی و مایوکاین ها را می توان مکانیسمی جبرانی در عضله اسکلتی برای دیابت دانست. به نظر می رسد این نوع تمرین ورزشی به تنهایی نمی تواند تغییری در سطوح این مایوکاین ها ایجاد کند.
كلید واژه: دیابت نوع 1، التهاب، تمرین مقاومتی، عضله اسکلتی

توضیحات بیشتر