فایل ورد اثرات تعديل کننده پاسخ هاي ايمني توسط عصاره هيدروالکلي ريشه شيرين بيان

لینک دانلود

 فایل ورد اثرات تعديل کننده پاسخ هاي ايمني توسط عصاره هيدروالکلي ريشه شيرين بيان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثرات تعديل کننده پاسخ هاي ايمني توسط عصاره هيدروالکلي ريشه شيرين بيان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثرات تعديل کننده پاسخ هاي ايمني توسط عصاره هيدروالکلي ريشه شيرين بيان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثرات تعديل کننده پاسخ هاي ايمني توسط عصاره هيدروالکلي ريشه شيرين بيان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: مدت های مدیدی است که ریشه گیاه شیرین بیان (Glycyrhiza glabra L.) برای درمان طیف گسترده ای از بیماری ها از جمله سرفه ساده تا هپاتیت و حتی موارد پیچیده تر از قبیل سرطان کاربرد دارد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات ایمونومودلاتوری عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه شیرین بیان بر موش های سوری متعاقب چالش با پادگن گویچه های سرخ گوسفند(SRBC) می باشد.روش بررسی: جامعه مورد مطالعه، شامل 20 موش سوری نر بود که در دو گروه مساوی بهطور تصادفی قرار گرفتند و با پادگن SRBC ایمونیزه شدند. موش های گروه تیمار از ابتدای مطالعه به مدت دو هفته عصاره هیدروالکلی شیرین بیان (0.75g/Kg- روزانه- خوراکی) را دریافت نمودند. موش های گروه تیمار از ابتدای مطالعه روزانه به مدت دو هفته عصاره هیدروالکلی شیرین بیان را به میزان 0.75g/Kg دریافت نمودند.یافته ها: نتایج به دست آمده حاکی از افزایش معنی دار تیتر پادتن ضد SRBC در سرم موش های گروه تیمار همزمان با کاهش شدت واکنش DTH می باشد. بهعلاوه، میزان قابلیت انفجار تنفسی در بین سلول های فاگوسیت کننده موجود در جمعیت سلول های طحالی در موش های گروه تیمار کاهش معنی داری یافت، در حالی که میزان تکثیر لنفوسیت های طحالی در مقایسه با گروه شاهد بهطور معنی داری افزایش یافته بود.نتیجه گیری: بهنظر می رسد که عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه شیرین بیان ممکن است که به عنوان یک ترکیب طبیعی تعدیل کننده دستگاه ایمنی مورد توجه قرار گیرد.
كلید واژه: گیاه شیرین بیان، ایمنی هومورال، ایمنی سلولی

توضیحات بیشتر