فایل ورد بررسي ارتباط بيماري پوکي استخوان و بيماري پريودنتال

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي ارتباط بيماري پوکي استخوان و بيماري پريودنتال دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي ارتباط بيماري پوکي استخوان و بيماري پريودنتال  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي ارتباط بيماري پوکي استخوان و بيماري پريودنتال،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي ارتباط بيماري پوکي استخوان و بيماري پريودنتال :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده دندان پزشكي اصفهان

تعداد صفحات :12

مقدمه: استئوپروز و بیماری پریودنتال بیماری هایی چندعاملی هستند که عموما مرتبط با افزایش سن می باشند. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین بیماری های پریودنتال و پوکی استخوان بود.مواد و روش ها: در این مطالعه تحلیلی - مقطعی، از تعداد 98 زن که از آن ها تست سنجش تراکم استخوان تهیه شده بود و مورد معاینات پریودنتال قرار گرفته بودند، 75 نمونه که شرایط ورود به مطالعه را داشتند انتخاب و به سه گروه 25 تایی با میانگین سنی یکسان، دسته بندی شدند. معاینات پریودنتال شامل تعداد دندان های از دست رفته، عمق پروبینگ، تحلیل لثه، از دست دادن چسبندگی کلینیکی، شاخص پلاک و شاخص لثه ای انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس و ضریب همبستگی پیرسون صورت گرفت (a=0.05).یافته ها: میزان از دست رفتن چسبندگی کلینیکی، شاخص لثه ای، در افراد استئوپروتیک (p value=0.004) و میزان تحلیل لثه در گروه های استئوپروتیک و استئوپنیک نسبت به گروه نرمال (p value =0.001) به طورمعنی داری بیشتر بود. در مورد شاخص پلاک، شاخص لثه ای، عمق پروبینگ و تعداد دندان موجود در دهان تفاوت معنی دار گزارش نشد (p value>0.05). همبستگی سن با شاخص لثه ای (p value=0.001)، شاخص پلاک (0.03 =p value) و تحلیل لثه (p value=0.001) مستقیم و معنی دار بود، در صورتی که این رابطه با عمق پروبینگ واز دست رفتن چسبندگی کلینیکی معنی دار نبود (p value>0.05). شاخص لثه ای با شاخص پلاک (p value =0.00002) و عمق پروبینگ (p value=0.00003) ارتباط مستقیم و معنی دار داشت ولی رابطه آن با تحلیل لثه و از دست رفتن چسبندگی کلینیکی تفاوت معنی دار نداشت (p value>0.05). شاخص پلاک با تحلیل لثه (p value=0.01) و عمق پروبینگ (p value=0.005) هم ارتباط مستقیم و معنی دار داشت اما ارتباط آن با از دست رفتن چسبندگی کلینیکی معنی دار نبود (p value>0.05).نتیجه گیری: با توجه به این محدودیت های مطاله، رابطه بین از دست رفتن چسبندگی با کاهش تراکم استخوان مطرح می کند که پوکی استخوان می تواند از جمله عوامل زمینه ساز تشدید بیماری های پریودنتال به شمار رود. بررسی های بیشتر توصیه می گردد.
كلید واژه: بیماری های پریودنتال، پوک استخوانی، تراکم استخوان

توضیحات بیشتر