فایل ورد ترکيب شيميايي و غلظت ترکيبات اسانس حاصل از گياه نعناع و تاثير آن بر سه سوش Lactobacillus casei، Lactobacillus plantarum و Lactobacillus rhamnosus

لینک دانلود

 فایل ورد ترکيب شيميايي و غلظت ترکيبات اسانس حاصل از گياه نعناع و تاثير آن بر سه سوش Lactobacillus casei، Lactobacillus plantarum و Lactobacillus rhamnosus دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ترکيب شيميايي و غلظت ترکيبات اسانس حاصل از گياه نعناع و تاثير آن بر سه سوش Lactobacillus casei، Lactobacillus plantarum و Lactobacillus rhamnosus  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ترکيب شيميايي و غلظت ترکيبات اسانس حاصل از گياه نعناع و تاثير آن بر سه سوش Lactobacillus casei، Lactobacillus plantarum و Lactobacillus rhamnosus،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ترکيب شيميايي و غلظت ترکيبات اسانس حاصل از گياه نعناع و تاثير آن بر سه سوش Lactobacillus casei، Lactobacillus plantarum و Lactobacillus rhamnosus :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده دندان پزشكي اصفهان

تعداد صفحات :17

مقدمه: پوسیدگی دندانی یکی از شایع ترین بیماری ها در جهان است. باکتری های مختلفی در ایجاد و پیشبرد این ضایعه نقش دارند که لاکتوباسیل ها از آن جمله می باشند. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر اسانس گیاه نعنا (Menthaspicata) بر سه سوش Lactobacillus casei (PTCC 1608)، (PTCC 1058) Lactobacillus plantarum و PTCC 1637))Lactobacillus rhamnosus بود.مواد و روش ها: در این مطالعه هم گروهی آزمایشگاهی، تهیه اسانس نعناع به وسیله دستگاه Clevenger type و به روش تقطیر با آب (Hydro distillation) انجام شد. جهت بررسی ترکیب شیمیایی آنالیز های کروماتوگرافی گازی به همراه طیف سنجی جرمی صورت پذیرفت. برای تعیین اثر ضدباکتری اسانس از روش های dilution of well و انتشار دیسک استفاده شد. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 20 به روش One Way ANOVA و Tukey مورد آنالیز آماری قرار گرفت. (a=0.05).یافته ها: اسانس نعنا بر هر سه سوش موثر بود. حداقل غلظت مهار کنندکی (MIC) برای هر سه سوش برابر با 222.5 mg/mL بود. حداقل غلظت کشندگی (MBC) برای دو سوش Lactobacillus casei و Lactobacillus plantarum برابر با µg/mL445 و برای سوش Lactobacillus rhamnosus 1637 برابر با 890 میکروگرم بر میلی لیتر به دست آمد. برای غلظت های پایین تر از 890 میکروگرم بر میلی لیتر، تفاوت معناداری میان میزان هاله عدم رشد (Inhibition Zone) برای سه سوش باکتری مشاهده نشد (p value<0.001).نتیجه گیری: با توجه به محدودیت های این مطالعه، اسانس نعنا دارای خواص ضد باکتری بوده و علیه پاتوژن های حفره دهان موثر است. مطالعات بیشتر توصیه می گردد.
كلید واژه: Mentha spicata، اسانس، لاکتوباسیل

توضیحات بیشتر