فایل ورد بررسي تاثير عصاره آبي کندر بر يادگيري و حافظه فضايي موش صحرايي نر بالغ

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تاثير عصاره آبي کندر بر يادگيري و حافظه فضايي موش صحرايي نر بالغ دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تاثير عصاره آبي کندر بر يادگيري و حافظه فضايي موش صحرايي نر بالغ  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تاثير عصاره آبي کندر بر يادگيري و حافظه فضايي موش صحرايي نر بالغ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير عصاره آبي کندر بر يادگيري و حافظه فضايي موش صحرايي نر بالغ :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: یادگیری کسب اطلاعات از دنیای اطرف خود می باشد و حافظه مکانیسمی برای کدبندی، ذخیره سازی و فراخوانی دوباره اطلاعات یاد گرفته شده است. ضعف در حافظه و اختلال در یادگیری از شایع ترین مشکلات روان شناختی هستند. یکی از گیاهانی که در بسیاری از فرهنگ ها و طب سنتی از آن به عنوان داروی تقویت حافظه یاد شده است، کندر می باشد. در این مطالعه تاثیر دارویی عصاره آبی کندر بر فرایندهای یادگیری و حافظه فضایی در موش صحرایی نر توسط ماز آبی موریس بررسی شد.روش بررسی: در این مطالعه تجربی، 21 سر موش صحرایی نر بالغ به 3 گروه کنترل (آب مقطر) و گروه تیمار با عصاره آبی کندر (50 mg/kg و 100) تقسیم شدند و به مدت 4 هفته مورد آزمایش قرار گرفتند. به منظور ارزیابی میزان یادگیری حیوانات، روش ماز آبی موریس استفاده شد.یافتهها: تمام گروه ها بین روز اول و روز اخر کارآزمایی، کاهش چشمگیری در زمان سپری شده (P<0.0001) و نیز مسافت پیموده شده (P<0.0001) نشان دادند. در روز ششم هر دو گروه تیمار از لحاظ زمان سپری شده (P<0.05) و مسافت پیموده شده (P<0.05) نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری از خود نشان دادند.نتیجهگیری: نتایج حاصل حاکی از آن است که مصرف کندر یادگیری و تشکیل حافظه فضایی موش صحرایی را در بررسی به روش ماز آبی موریس تسهیل می نماید.
كلید واژه: کندر، حافظه فضایی، ماز آبی موریس

توضیحات بیشتر