فایل ورد بررسي سطح سرمي ويتامين B

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي سطح سرمي ويتامين B دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي سطح سرمي ويتامين B  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي سطح سرمي ويتامين B،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي سطح سرمي ويتامين B :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده دندان پزشكي اصفهان

تعداد صفحات :10

مقدمه: واکنش های لیکنوئیدی بیانگر گروهی از ضایعات التهابی مزمن مخاط دهان با اتیولوژی مختلف هستند که عللی مانند اختلالات ایمنی، استرس، اضطراب و برخی عوامل دیگربرای آن ها ذکر گردیده است. ویتامین B12 و فولیک اسید بر بهبود مکانیسم های دفاعی میزبان تاثیر دارند و در پیشگیری از اضطراب و افسردگی نیز موثر شناخته شده اند. این مطالعه با هدف مقایسه سطح سرمی ویتامین B12 و فولیک اسید در بیماران مبتلا به واکنش های لیکنوئیدی (تماسی - دارویی) و لیکن پلان انجام گردید.مواد و روش ها: در این پژوهش مقطعی، توصیفی - تحلیلی 21 بیمار دارای لیکن پلان (میانگین سنی 46.84±8.59) و 38 بیمار دارای واکنش لیکنوئیدی (میانگین سنی 49.18±13.34) با 30 فرد سالم به عنوان گروه شاهد (میانگین سنی 39.86±6.99) مقایسه شدند و میزان سطح سرمی ویتامین B12 و فولیک اسید توسط دستگاه Elecsys به روش الکتروشیمی لومیسانس اندازه گیری شد. سپس داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 16 و با آزمون Kruskal-Wallis بررسی شدند (a=0.05).یافته ها: میزان سطح سرمی ویتامین B12 و فولیک اسید در گروه ها تفاوت معنی داری نداشت. در مورد متغیر ویتامین B12 میزان p value برابر با 0.099 و در مورد متغیر فولیک اسید میزان p value برابر با 0.095 گردید. نتیجه گیری: با توجه به محدودیت های مطالعه حاضر، سطح سرمی ویتامین B12 و فولیک اسید در بیماران مبتلا به لیکن پلان و واکنش های لیکنوئیدی با افراد سالم تفاوتی ندارد.
كلید واژه: لیکن پلان، واکنش های لیکنوئیدی، ویتامین B

توضیحات بیشتر