فایل ورد تاثير تمرينات عصبي- عضلاني، قدرتي و ترکيبي بر نسبت قدرت همسترينگ به چهارسر در زنان بسکتباليست

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير تمرينات عصبي- عضلاني، قدرتي و ترکيبي بر نسبت قدرت همسترينگ به چهارسر در زنان بسکتباليست دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير تمرينات عصبي- عضلاني، قدرتي و ترکيبي بر نسبت قدرت همسترينگ به چهارسر در زنان بسکتباليست  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير تمرينات عصبي- عضلاني، قدرتي و ترکيبي بر نسبت قدرت همسترينگ به چهارسر در زنان بسکتباليست،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير تمرينات عصبي- عضلاني، قدرتي و ترکيبي بر نسبت قدرت همسترينگ به چهارسر در زنان بسکتباليست :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان

تعداد صفحات :16

زمینه و هدف: پژوهشگران آسیب پذیری بالاتر زنان ورزشکار را با عدم تعادل عملکردی عضلات همسترینگ و چهارسررانی مرتبط می دانند و استفاده از روش های مختلف تمرینی را به منظور کسب الگوهای عملکردی عضلانی مناسب، پیشنهاد کرده اند. هدف این تحقیق بررسی تاثیر تمرین های عصبی عضلانی، قدرتی و ترکیبی بر نسبت قدرت همسترینگ به چهارسر در زنان بسکتبالیست حرفه ای بود.روش بررسی: 43 نفر بسکتبالیست زن با میانگین سن (20.73±1.88) سال و قد (172.47±6.57) سانتی متر و وزن (63.54±4.98) کیلوگرم و شاخص توده بدنی (21.36±1.17) کیلوگرم/متر مربع، در قالب 3 گروه آزمایش و یک گروه کنترل انتخاب و گروه های آزمایش به مدت شش هفته برنامه های تمرینی را انجام دادند. نسبت عملکردی قدرت همسترینگ به چهار سر در چهار گروه قبل و بعد از برنامه تمرینی با استفاده از دستگاه دینامومترایزوکینتیک بایودکس 4، اندازه گیری و محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون های تی زوجی، تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و توکی انجام شد.یافته ها: اختلاف میانگین نسبت قدرت عملکردی در پیش و پس آزمون در گروه تمرینات قدرتی در هر سه سرعت زاویه ای معنادار بود (P<0.05) بین گروه تمرینات قدرتی و گروه کنترل نسبت به دیگر گروه های تمرینی تفاوت مشهودتری در رابطه با افزایش نسبت عملکردی قدرت همسترینگ به چهارسر مشاهده شد.نتیجه گیری: تجویز تمرین های قدرتی اندام تحتانی در برنامه های تمرینی پیشگیری از آسیب، موجب بهبود نسبت عملکردی قدرت خواهد شدوممکن است باعث کاهش خطر آسیب شود.
كلید واژه: تمرینات عصبی عضلانی، تمرینات قدرتی، تمرینات ترکیبی، نسبت عملکردی قدرت همسترینگ به چهارسر، زنان بسکتبالیست

توضیحات بیشتر