فایل ورد مقايسه بين دو تکنيک اينتروژن utility arch و segmented base arch در درمان اوربايت عميق

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه بين دو تکنيک اينتروژن utility arch و segmented base arch در درمان اوربايت عميق دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه بين دو تکنيک اينتروژن utility arch و segmented base arch در درمان اوربايت عميق  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه بين دو تکنيک اينتروژن utility arch و segmented base arch در درمان اوربايت عميق،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه بين دو تکنيک اينتروژن utility arch و segmented base arch در درمان اوربايت عميق :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده دندان پزشكي اصفهان

تعداد صفحات :13

مقدمه: اصلاح اوربایت عمیق به همراه دست یابی به ثبات دراز مدت هنوز یکی از دغدغه های بسیاری از ارتودنتیست ها است. سه روش اصلی اصلاح این مشکل به کارگیری روش Bypass arch ریکتز، Segmented base arch برستون و هم چنین بهره بردن از انکوریج های استخوانی موقت می باشد. این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه اثرات مختلف دو تکنیک ریکتز و برستون حین درمان اوربایت عمیق انجام شد.مواد و روش ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 18 بیمار مونث با اکلوژن کلاس I و II با اوربایت بیشتر از 4 میلی متر، انتخاب شدند. نمونه ها به دو گروه 9 تایی (الف) و (ب) تقسیم شده و در گروه (الف) از روش ریکتز و در گروه (ب) از روش برستون استفاده شد. در هر گروه 15 فک مورد مطالعه قرار گرفت. رادیوگرافی های لترال سفالومتری قبل و پس از اینتروژن جهت بررسی نتایج مورد استفاده قرار گرفتند.برای آنالیز داده ها از آزمون آماری t-test Student و نرم افزار SPSS نسخه 18استفاده شد (a=0.05).یافته ها:تفاوت بین میانگین اینتروژن واقعی در دو گروه الف و ب از لحاظ آماری معنی دار بود (p value =0.014) و تفاوت میانگین اکستروژن در دو گروه الف و ب نیز از لحاظ آماری معنی دار بود (p value=0.047). تفاوت میانگین کاهش اوربایت در دو گروه الف و ب معنی دار نبود (p value=0.704). تفاوت میانگین اینتروژن کاذب (p value=0.02)، تغییر در محور طولی دندان های خلفی (p value=0.047) و زاویه بین محور طولی دندان های قدامی بالا و پایین (p value=0.002) از لحاظ آماری معنادار بود.نتیجه گیری: با در نظر گرفتن محدودیت های پژوهش فعلی، نتایج به دست آمده از این مطالعه برتری روش برستون در انجام اینتروژن دندان های قدامی با حرکات جانبی نامطلوب کمتر را تایید می کند.
كلید واژه: اوربایت، ارتودنسی، حرکت دندانی

توضیحات بیشتر