فایل ورد بررسي اثر افزايش cAMP بر فسفوريلاسيون پروتئين BAD در رده سلولي لوسمي لنفوبلاستيک حاد پيش ساز (NALM-6) B- تيمارشده با دوکسوروبيسين

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثر افزايش cAMP بر فسفوريلاسيون پروتئين BAD در رده سلولي لوسمي لنفوبلاستيک حاد پيش ساز (NALM-6) B- تيمارشده با دوکسوروبيسين دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثر افزايش cAMP بر فسفوريلاسيون پروتئين BAD در رده سلولي لوسمي لنفوبلاستيک حاد پيش ساز (NALM-6) B- تيمارشده با دوکسوروبيسين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثر افزايش cAMP بر فسفوريلاسيون پروتئين BAD در رده سلولي لوسمي لنفوبلاستيک حاد پيش ساز (NALM-6) B- تيمارشده با دوکسوروبيسين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثر افزايش cAMP بر فسفوريلاسيون پروتئين BAD در رده سلولي لوسمي لنفوبلاستيک حاد پيش ساز (NALM-6) B- تيمارشده با دوکسوروبيسين :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان

تعداد صفحات :16

زمینه و هدف: پروتئین (Bcl-2-associated death promoter)BADعامل پروآپوپتوتیک بوده که در حالت فسفریله، عملکرد آپوپتوزی آن خاموش و در حالت غیرفسفریله از طریق اتصال و مهار پروتئین BCL-XL باعث پیشروی آپوپتوز در سلول ها می شود. ترکیبات افزایش دهنده cAMP، آپوپتوز القاشده توسط دوکسوروبیسین که نوعی داروی ضد توموری است را کاهش می دهند. هدف از این مطالعه بررسی اثرات عوامل افزایش دهنده cAMP داخل سلولی فورسکولین و IBMX بر فسفریلاسیون پروتئین BAD در سلول های لوسمی لنفوبلاستیک حاد بود.روش بررسی: سلول های رده لوسمی لنفوبلاستیک حاد پیش ساز B با عوامل افزایش دهندهcAMP به همراه داروی دوکسوروبیسین 250 و 500 نانو مولار به مدت 24 ساعت مجاور شدند. برای بررسی مرگ سلولی از رنگ آمیزی تریپان بلو و برای ارزیابی میزان آپوپتوز از رنگ آمیزی Annexin V-FITC با فلوسایتومتری استفاده شد. از تکنیک وسترن بلات برای بررسی بیان پروتئین BAD و تغییرات فسفوریلاسیون استفاده گردید. بررسی داده ها با آزمونPaired T- Test انجام شد.یافته ها: بررسی فلوسایتومتری کاهش معنادار آپوپتوز را در نمونه های تیمار شده با عوامل افزایش دهندهcAMP و دوکسوروبیسین در مقایسه با سلول های تیمار شده با دوکسوروبیسین به تنهایی نشان داد. نتایج وسترن بلات نشان داد که عوامل افزایش دهندهcAMP سبب فسفوریلاسیون پروتئین BAD گردد، همچنین داروی دوکسوروبیسین به تنهایی قادر به تغییراتی در فسفوریلاسیون پروتئین BAD نیست.نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان داد که عوامل افزایش دهندهcAMP آپوپتوز القاشده با دوکسوروبیسین را از طریق فسفوریلاسیون پروتئین BAD در رده سلولی NAMLM-6 کاهش می دهد.
كلید واژه: cAMP، لوسمی لنفوبلاستیک حاد، دوکسوروبیسین، فورسکولین، IBMX

توضیحات بیشتر