فایل ورد بررسي اثر ال گلوتامين بر آلبومين، کراتينين و اوره سرم موش هاي سوري با سوختگي درجه دو سطحي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثر ال گلوتامين بر آلبومين، کراتينين و اوره سرم موش هاي سوري با سوختگي درجه دو سطحي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثر ال گلوتامين بر آلبومين، کراتينين و اوره سرم موش هاي سوري با سوختگي درجه دو سطحي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثر ال گلوتامين بر آلبومين، کراتينين و اوره سرم موش هاي سوري با سوختگي درجه دو سطحي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثر ال گلوتامين بر آلبومين، کراتينين و اوره سرم موش هاي سوري با سوختگي درجه دو سطحي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: سوختگی یک بیماری نیست، بلکه یک حادثه است و اثرات اجتماعی، اقتصادی و روانی آن موضوع را چندین برابر بزرگتر می نماید. مطالعات بسیاری عوامل مختلفی را در سوختگی مورد بررسی قرار داده اند. در این مطالعه اثر گلوتامین بر روی آزمایشات بیوشیمیایی (آلبومین، کراتینین و اوره سرم) در موش هایی که دارای سوختگی درجه 2 سطحی بودند، مورد بررسی قرار گرفت.روش بررسی: این مطالعه به روش تجربی بر روی تعداد 30 سر موش نر که به دو گروه 15 تایی تقسیم شدند، صورت گرفت. موش ابتدا به طور عمومی بیهوش، موهای پشت حیوان تراشیده و با استفاده از پلیت 80oc به مدت 1 ثانیه سوختگی درجه 2 سطحی ایجاد گردید. در موش های گروه مورد، روزانه آب با پودر گلوتامین به صورت 1gr/kg/day وزن بدن حل گردید ولی در گروه شاهد صرفا آب فاقد گلوتامین به حیوان داده شد. با تهیه چک لیست برای موش های مورد مطالعه اطلاعاتی در روزهای مختلف در آن ثبت گردید.یافته ها: از کل 30 سر موش در انتها 13 نمونه در گروه مورد و 14 نمونه در گروه شاهد مورد تحلیل آماری قرار گرفته شد و 3 نمونه در حین مطالعه از بین رفت. دریافت گلوتامین با آلبومین،کراتینین و اوره سرم در دو گروه مورد و شاهد رابطه معنادار نداشت.نتیجه گیری: این مطالعه هیچ گونه ارتباطی را بین دریافت گلوتامین خوراکی و آزمایشات بیوشیمیایی (آلبومین،کراتینین و اوره سرم) در سوختگی نشان نداد.
كلید واژه: گلوتامین، سوختگی، سوختگی درجه 2 سطحی، آلبومین، موش سوری

توضیحات بیشتر