فایل ورد مدل سازي و ارزيابي قابليت اطمينان سيستم قدرت ترکيبي و تحليل هاي قابليت اطمينان- محور به کمک شبکه هاي بيزي

لینک دانلود

 فایل ورد مدل سازي و ارزيابي قابليت اطمينان سيستم قدرت ترکيبي و تحليل هاي قابليت اطمينان- محور به کمک شبکه هاي بيزي دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مدل سازي و ارزيابي قابليت اطمينان سيستم قدرت ترکيبي و تحليل هاي قابليت اطمينان- محور به کمک شبکه هاي بيزي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مدل سازي و ارزيابي قابليت اطمينان سيستم قدرت ترکيبي و تحليل هاي قابليت اطمينان- محور به کمک شبکه هاي بيزي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مدل سازي و ارزيابي قابليت اطمينان سيستم قدرت ترکيبي و تحليل هاي قابليت اطمينان- محور به کمک شبکه هاي بيزي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران - الف مهندسي برق

تعداد صفحات :16

شبکه های بیزی به عنوان چارچوبی قدرتمند برای بررسی پدیده های احتمالاتی در بسیاری از مسایل دنیای واقعی کاربرد موفقیت آمیزی داشته اما در حوزه قابلیت اطمینان سیستم های قدرت ترکیبی به ندرت مورد توجه قرار گرفته است. در مقایسه با روش های رایج، ارزیابی قابلیت اطمینان با شبکه های بیزی هم در مدل سازی و هم در تحلیل، قابلیت های افزوده ای فراهم می کند. از دیدگاه مدل سازی، بسیاری از فرضیات محدودکننده روش های رایج حذف می شود و از دیدگاه تحلیل، امکان انجام بسیاری از تحلیل های قابلیت اطمینان- محور فراهم می شود که در روش های رایج به ندرت در دسترس و به سختی قابل انجام است. در این مقاله، روشی جدید مبتنی بر مجموعه های انقطاع حداقل برای مدل سازی قابلیت اطمینان، ارزیابی قابلیت اطمینان و تحلیل های قابلیت اطمینان- محور در سیستم های قدرت ترکیبی با شبکه های بیزی پیشنهاد شده است.ابتدا روشی جدید برای تعیین مجموعه های انقطاع حداقل در سیستم قدرت ترکیبی ارائه شده است. بر مبنای مجموعه های انقطاع حداقل، داده های قابلیت اطمینان تجهیزات و ارتباط منطقی بین گره ها، ساختار و پارامترهای مدل بیزی برای قابلیت اطمینان سیستم قدرت ترکیبی تعیین شده است. برای کاهش بار محاسباتی و کاربردپذیری روش برای سیستم های بزرگ، گره های واسط پیشنهاد و با مدل بیزی ترکیب شده است. با استفاده از مدل بیزی، تحلیل های قابلیت اطمینان- محور متعددی بر روی سیستم قدرت ترکیبی ارائه شده که برای مطالعات مختلف سیستم قدرت مفید بوده و در روش های رایج به سختی قابل انجام است. برای نمایش چگونگی استخراج مدل بیزی قابلیت اطمینان، روش پیشنهادی در شبکه RBTS به اجرا درآمده و برای اعتبارسنجی، نتایج آن با روش های دیگر مقایسه شده است. نتایج اجرای تحلیل های مختلف قابلیت اطمینان- محور در این شبکه بررسی شده و همچنین برای نمایش امکان پذیری در شبکه های بزرگ، روش پیشنهادی بر روی RTS اجرا شده است.
كلید واژه: تحلیل های قابلیت اطمینان- محور، سیستم قدرت ترکیبی، شبکه های بیزی، مجموعه های انقطاع حداقل، مدل سازی قابلیت اطمینان

توضیحات بیشتر