فایل ورد تاثير توام بربرين هيدروکلرايد و ويتامين E بر اختلالات يادگيري و حافظه در موش هاي صحرايي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير توام بربرين هيدروکلرايد و ويتامين E بر اختلالات يادگيري و حافظه در موش هاي صحرايي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير توام بربرين هيدروکلرايد و ويتامين E بر اختلالات يادگيري و حافظه در موش هاي صحرايي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير توام بربرين هيدروکلرايد و ويتامين E بر اختلالات يادگيري و حافظه در موش هاي صحرايي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير توام بربرين هيدروکلرايد و ويتامين E بر اختلالات يادگيري و حافظه در موش هاي صحرايي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان

تعداد صفحات :17

زمینه و هدف: تحقیقات اخیر نشان داده، بیماری دیابت منجر به بروز اختلالات شناختی، یادگیری و حافظه ای می شود. بربرین آلکالوئیدی ایزوکوئینولین و ویتامین E آنتی اکسیدانی محلول در چربی است که آثار ضددیابتی و آنتی اکسیدانی دارند. لذا در این مطالعه تاثیر توام بربرین هیدروکلراید و ویتامین E بر اختلالات شناختی ناشی از دیابت ارزیابی شد.روش بررسی: در این مطالعه 48 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی انتخاب و به شش گروه کنترل، کنترل تیمارشده با ویتامی E (30mg/kg)، دیابتی و دیابتی تیمارشده با بربرین هیدروکلراید (100mg/kg) و دیابتی تیمارشده با ویتامینٍ E (30mg/kg) و دیابتی تیمارشده با هر دو ویتامین E (30mg/kg) و بربرین هیدروکلراید (100mg/kg)، تقسیم شدند. ابتدا دیابت با تزریق درون صفاقی استرپتوزوتوسین با دز (55mg/kg) به صورت درون صفاقی القا گردید. یک هفته پس از تزریق استرپتوزوتوسین، تیمار با بربرین هیدروکلراید و ویتامین E به مدت شش هفته به صورت خوراکی انجام گردید. قند خون در هفته های 1، 3، 5 و 7 با خون گیری از سیاهرگ دمی سنجش و در پایان گروه ها با آزمون های رفتاری شناخت فضایی و شناخت اشیا ارزیابی شدند.یافته ها: در گروه دیابتی درمان شده با ویتامین E و بربرین هیدروکلراید بهبودی معنی داری، در انجام آزمون های رفتاری، در مقایسه با گروه دیابتی کنترل، دیابتی درمان شده با ویتامین E و گروه دیابتی تحت درمان با بربرین هیدروکلراید مشاهده گردید. همچنین نمرات آزمون شناختی نیز به طور مشابهی در این گروه افزایش یافت.نتیجه گیری: تجویز توام بربرین هیدروکلراید و ویتامین E به مدت شش هفته سبب بهبود اختلالات شناختی در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین می شود.
كلید واژه: دیابت ملیتوس، بربرین هیدروکلراید، ویتامین E.، شناخت فضایی، شناخت اشیا

توضیحات بیشتر