فایل ورد بررسي دقت توموگرافي معمولي اسپيرال در تخمين ارتفاع استخوان آلوئول منديبل در درمان ايمپلنت هاي دنداني

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي دقت توموگرافي معمولي اسپيرال در تخمين ارتفاع استخوان آلوئول منديبل در درمان ايمپلنت هاي دنداني دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي دقت توموگرافي معمولي اسپيرال در تخمين ارتفاع استخوان آلوئول منديبل در درمان ايمپلنت هاي دنداني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي دقت توموگرافي معمولي اسپيرال در تخمين ارتفاع استخوان آلوئول منديبل در درمان ايمپلنت هاي دنداني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي دقت توموگرافي معمولي اسپيرال در تخمين ارتفاع استخوان آلوئول منديبل در درمان ايمپلنت هاي دنداني :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده دندان پزشكي اصفهان

تعداد صفحات :9

مقدمه: ارزیابی دقیق استخوان باقی مانده آلوئول به وسیله توموگرافی معمولی (Conventional tomography) در درمان ایمپلنت اهمیت دارد. هدف از این مطالعه بررسی دقت توموگرافی های معمولی اسپیرال در تخمین ارتفاع استخوان آلوئول در ناحیه خلف مندیبل بود.مواد و روش ها: در مطالعه تجربی حاضر تعداد 30 ناحیه بی دندانی در فک پایین بیماران انتخاب شد و توسط توموگرافی معمولی مورد ارزیابی قرار گرفت. ارتفاع استخوان باقی مانده در تصاویر توموگرافی اندازه گیری گردید. پس از قراردهی ایمپلنت از بیماران رادیوگرافی پانورامیک گرفته شد. ارتفاع استخوان باقی مانده روی رادیوگرافی پانورامیک اندازه گیری شد. ضریب بزرگ نمایی با مقایسه طول واقعی ایمپلنت و طول مشاهده شده در رادیوگرافی محاسبه شد. اثر بزرگ نمایی حذف گردید و داده های حاصل به عنوان استاندارد طلایی استفاده شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 15 و Paired T-test جهت مقایسه اندازه گیری های توموگرافیک با استاندارد طلایی بررسی شد (a=0.05).یافته ها:درمقایسه میانگین ارتفاع استخوان باقی مانده در توموگرافی معمولی اسپیرال (0.89±0.37 mm) با استاندارد طلایی (0.29±0.81 mm)، تفاوت آماری معنی دار وجود داشت (p value=0.03).نتیجه گیری: با توجه به محدودیت های مطالعه حاضر، دقت تصاویر حاصل از توموگرافی معمولی اسپیرال در مقایسه با ابعاد واقعی کمتر است.
كلید واژه: ایمپلنت های دندانی، توموگرافی، مندیبل

توضیحات بیشتر