فایل ورد بررسي اثر سميت سلولي عصاره هاي آبي و الکلي برگ هاي گياه منتاسپيکاتا(Mentha spicata) بر رده سلول سرطاني K562

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثر سميت سلولي عصاره هاي آبي و الکلي برگ هاي گياه منتاسپيکاتا(Mentha spicata) بر رده سلول سرطاني K562 دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثر سميت سلولي عصاره هاي آبي و الکلي برگ هاي گياه منتاسپيکاتا(Mentha spicata) بر رده سلول سرطاني K562  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثر سميت سلولي عصاره هاي آبي و الکلي برگ هاي گياه منتاسپيکاتا(Mentha spicata) بر رده سلول سرطاني K562،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثر سميت سلولي عصاره هاي آبي و الکلي برگ هاي گياه منتاسپيکاتا(Mentha spicata) بر رده سلول سرطاني K562 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان

تعداد صفحات :17

زمینه و هدف: لوسمی میلوئیدی مزمن (CML) یک اختلال کلونال بدخیم سلول های بنیادی خون ساز است که منجر به افزایش سلول های میلوئید، سلول های اریتروئیدی و پلاکت ها در خون محیطی و هیپرپلازی در مغز استخوان می شود. این تحقیق به منظور بررسی اثر سیتوتوکسیکی عصاره های آبی، متانولی و اتانولی برگ های منتاسپیکاتا بر روی لاین سلولیK562 به عنوان مدل لوسمی میلوئید مزمن صورت گرفت.روش بررسی: در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی، برگ های منتاسپیکاتا از شهر بویین جمع آوری و با استفاده از روش سوکسله عصاره گیری شد. سلول های K562کشت داده شد و با غلظت های عصاره (12.5 تا 150 میکروگرم بر میلی لیتر) تحت درمان قرار گرفتند. سمیت سلولی عصاره منتاسپیکاتا علیه سلول هایK562 لوسمی با استفاده از روش MTT برآورد شد. جذب با استفاده از دستگاه الایزا در طول موج 540 نانومتر اندازه گیری شد.یافته ها: عصاره اتانولی بالاترین اثر سیتوتوکسیک را در (75 IC50=میکروگرم بر میلی لیتر) نشان داد، درحالی که عصاره آبی حداقل اثر سیتوتوکسیک را در (150 IC50=میکروگرم بر میلی لیتر) در میان عصاره ها نشان داد. عصاره متانولی اثر سیتوتوکسیک را در 100IC50= میکروگرم بر میلی لیتر روی رده سلولی K562 بروز داد. عصاره های آبی و الکلی اثر سیتوتوکسیک را به صورت وابسته به دز در رده سلولی K562 به نمایش گذاشت.نتیجه گیری: با توجه به اثرات سیتوتوکسیک عصاره های آبی و الکلی برگ منتاسپیکاتا بر سلول های K562، گیاه می تواند به عنوان یک پتانسیل بالقوه برای مطالعات بیشتر در درمان CML مورد استفاده قرار گیرد.
كلید واژه: سیتوتوکسیک، لوسمی، منتاسپیکاتا، سوکسله، K562، CML

توضیحات بیشتر