فایل ورد اثر دماي آب شست و شو و مدت زمان نگهداري در آب بر استحکام باند برشي کامپوزيت به عاج در سيستم هاي باندينگ اچ-و-شست و شو و خود-اچ کننده

لینک دانلود

 فایل ورد اثر دماي آب شست و شو و مدت زمان نگهداري در آب بر استحکام باند برشي کامپوزيت به عاج در سيستم هاي باندينگ اچ-و-شست و شو و خود-اچ کننده دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر دماي آب شست و شو و مدت زمان نگهداري در آب بر استحکام باند برشي کامپوزيت به عاج در سيستم هاي باندينگ اچ-و-شست و شو و خود-اچ کننده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر دماي آب شست و شو و مدت زمان نگهداري در آب بر استحکام باند برشي کامپوزيت به عاج در سيستم هاي باندينگ اچ-و-شست و شو و خود-اچ کننده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر دماي آب شست و شو و مدت زمان نگهداري در آب بر استحکام باند برشي کامپوزيت به عاج در سيستم هاي باندينگ اچ-و-شست و شو و خود-اچ کننده :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده دندان پزشكي اصفهان

تعداد صفحات :18

مقدمه: به نظر می رسد درجه حرارت یک عامل موثر در استحکام باند کامپوزیت ها به نسج دندان باشد.هدف از این پژوهش تعیین اثر دمای آب شست وشو بر استحکام و دوام باند برشی کامپوزیت به عاج بعد از 24 ساعت و 6 ماه نگهداری در آب در سیستم های باندینگ اچ و شست وشو و خود اچ کننده بود.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی - آزمایشگاهی از عوامل اتصال دهنده اچ و شست وشو (All-bond3)، (Optibond Fl)، Prime & bond NT)) و (Adper single bond) و خود اچ کننده (All bond SE)، (Clearfil SE bond)، (Optibond All-in-one) و (Futurabond) استفاده شد. 192 دندان مولر سوم مانت و مینای آن ها برداشته شد. نمونه ها به صورت تصادفی به 16 گروه تقسیم و پیش از استفاده از عامل اتصال دهنده و چسباندن سیلندرهای کامپوزیتی با آب مقطر با دماهای مختلف 23±2 و 50±2 درجه سانتی گراد شسته شدند. نمونه ها بعد از 24 ساعت و 6 ماه برای تعیین استحکام باند برشی مورد آزمایش و داده های حاصل توسط نرم افزار SPSS و آزمون تی مستقل مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: میانگین استحکام باند برشی با گذشت زمان در همه گروه ها به جز دو گروه (All bond SE) و (Optibond All-in-one) کاهش یافته بود که در(p value<0.001) Optibond FL و (p value=0.015) Prime & Bond NT این کاهش معنی دار بود. با افزایش دما در همه گروه ها به جز دو گروه Clearfil SE Bond و All bond SE میانگین استحکام باند برشی افزایش یافت که در دو گروه (p value=0.027) Prime & Bond NT و OptiBond FL (p value=0.006)معنی دار بود.نتیجه گیری: طبق نتایج مطالعه حاضر، استحکام باند برشی با افزایش دمای آب شست و شو در همه سیستم ها به جز سیستم های خود اچ کننده دو مرحله ای افزایش و با گذشت زمان در همه گروه ها به جز خوداچ کننده یک مرحله ای کاهش می یابد.
كلید واژه: استحکام برشی، سیستم های باندینگ عاجی، دما، کامپوزیت رزین

توضیحات بیشتر