فایل ورد بررسي شاخص هاي رشد در بچه ماهيان قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذيه شده با پري بيوتيک ديواره سلولي مخمر (Saccharomyces cerevisia)

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي شاخص هاي رشد در بچه ماهيان قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذيه شده با پري بيوتيک ديواره سلولي مخمر (Saccharomyces cerevisia) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي شاخص هاي رشد در بچه ماهيان قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذيه شده با پري بيوتيک ديواره سلولي مخمر (Saccharomyces cerevisia)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي شاخص هاي رشد در بچه ماهيان قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذيه شده با پري بيوتيک ديواره سلولي مخمر (Saccharomyces cerevisia)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي شاخص هاي رشد در بچه ماهيان قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذيه شده با پري بيوتيک ديواره سلولي مخمر (Saccharomyces cerevisia) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آبزيان و شيلات

تعداد صفحات :13

تغذیه پر هزینه ترین بخش اجرایی در پرورش آبزیان محسوب می شود. یافتن ترکیبات غذایی جایگزین و ارزان قیمت به توسعه آبزی پروری به میزان زیاد کمک می کند. در این تحقیق، پری بیوتیک دیواره سلولی مخمر (Saccharomyces cerevisia) در سطوح مختلف برای بررسی شاخص های رشد و بازماندگی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان استفاده شد. برای انجام تحقیق 120 عدد بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزنی 3.61±0.12گرم به مدت 8 هفته به صورت تصادفی در 12 وان فایبرگلاس با حجم آبگیری 100 لیتر توزیع و پرورش داده شدند. این آزمایش تغذیه ای برای تعیین اثر و سطح مطلوب پری بیوتیک دیواره سلولی مخمر در جیره غذایی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان در سه تیمار 1% پری بیوتیک، 1.5% پری بیوتیک، 2% پری بیوتیک و شاهد، با 3 تکرار در یک طرح کاملا تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق مشخص گردید که شاخص های رشد نظیر درصد افزایش وزن بدن (BWI)، ضریب تبدیل غذایی (FCR)، شاخص رشد ویژه (SGR) و میانگین رشد روزانه (ADG) ضمن تاثیر و افزایش در سایر تیمارها در مقایسه با گروه شاهد، تیمار 2% پری بیوتیک، افزایش قابل توجهی یافته و اختلاف معنی دار آماری را با گروه شاهد و سایر تیمارها نشان می دهند (p<0.05) در بررسی سایر فاکتورهای رشد بچه ماهیان نظیر وزن و طول نهایی اختلاف معنی دار آماری بین تیمارها مشاهده نشد (p>0.05) . همچنین اختلاف در ضریب چاقی و درصد بازماندگی در تیمارهای آزمایشی مختلف معنی دار نبود (p>0.05). بر اساس نتایج مذکور می توان اظهار نمود که استفاده از پری بیوتیک دیواره سلولی مخمر Saccharomyces cerevisia باعث رشد بهتر بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان می گردد.
كلید واژه: قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)، پری بیوتیک، دیواره سلولی مخمر، شاخص رشد، تغذیه

توضیحات بیشتر