فایل ورد اثر سن بر برخي از فاکتورهاي سلولي و بيوشيميايي خون ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio Linnaeus 1758)

لینک دانلود

 فایل ورد اثر سن بر برخي از فاکتورهاي سلولي و بيوشيميايي خون ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio Linnaeus 1758) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر سن بر برخي از فاکتورهاي سلولي و بيوشيميايي خون ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio Linnaeus 1758)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر سن بر برخي از فاکتورهاي سلولي و بيوشيميايي خون ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio Linnaeus 1758)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر سن بر برخي از فاکتورهاي سلولي و بيوشيميايي خون ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio Linnaeus 1758) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آبزيان و شيلات

تعداد صفحات :10

به منظور تعیین اثر سن بر روی برخی از پارامترهای سلولی و بیوشیمیایی خون ماهی کپور معمولی، در فصل تکثیر و پرورش90- 89 در مرکز تکثیروپرورش تعاونی 12 (رشت) از تعداد 40 عدد ماهی کپور معمولی در 4 گروه سنی زیر یکسال، 1، 2 و 3 ساله (هر رده سنی 10 عدد) خون گیری به عمل آمد . تجزیه و تحلیل آماری نتایج نشان داد بیشترین تعداد گلبول قرمز،گلبول سفید، هموگلوبین، متوسط هموگلوبین داخل گلبولی، غلظت هموگلوبین داخل گلبولی، گلوکز و تری گلیسرید در ماهیان 2 ساله مشاهده شد، بیشترین مقدار کلسترول و هماتوکریت در ماهیان 1 ساله و بیشترین مقدار پروتئین و کلسیم در ماهیان 3 دیده شد و کمترین مقدار کلیه فاکتورهای ذکر شده در ماهیان زیر یک سال مشاهده گردید. همچنین بیشترین و کمترین میزان متوسط گلبولی به ترتیب در ماهیان یکساله و زیریکسال مشاهده شد درحالیکه بیشترین و کمترین مقدار فسفر در ماهیان زیر یکسال و 3 ساله دیده شد وکلیه پارامترهای ذکر شده بین سنین مختلف دارای اختلاف معنی دار آماری بودند (p<0.05) بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق و تحقیقات دیگر در ارتباط با رابطه عوامل سلولی و یونی با سن، جنس، گونه و... از نتایج این تحقیق می توان در مدیریت پرورش این گونه تجاری بهره برد.
كلید واژه: پارامترهای سلولی و بیوشیمیایی، سن، خون، کپور معمولی

توضیحات بیشتر