فایل ورد بررسي کيفيت آب استخرهاي پرورش مولدين کپور ماهي روهو (Labeo rohita) در استان خوزستان

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي کيفيت آب استخرهاي پرورش مولدين کپور ماهي روهو (Labeo rohita) در استان خوزستان دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي کيفيت آب استخرهاي پرورش مولدين کپور ماهي روهو (Labeo rohita) در استان خوزستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي کيفيت آب استخرهاي پرورش مولدين کپور ماهي روهو (Labeo rohita) در استان خوزستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي کيفيت آب استخرهاي پرورش مولدين کپور ماهي روهو (Labeo rohita) در استان خوزستان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آبزيان و شيلات

تعداد صفحات :10

این تحقیق در سال 90-1389 با هدف مطالعه کیفیت آب استخرهای پرورش کپور ماهی روهو (Labeo rohita) در استان خوزستان انجام شد. نمونه های آب از سه عدد استخر 1700 متر مربعی نگهداری ماهیان تهیه شدند. جهت آنالیز پارامترهای دما، pH، نیترات، نیتریت و اکسیژن محلول از روش های استاندارد استفاده شد. داده ها به کمک آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف (Kolmogorov-Smirnov Test) و آنالیز واریانس یک طرفه (one way) ANOVA بررسی شدند. میانگین میزان دما در استخرهای پرورشی ماهی روهو در فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب 25.47±1.07، 29.88±1.42، 20.23±0.69 و 14.63±0.47 درجه سانتیگراد بود (p<0.01) میانگین میزان pH در استخرهای پرورشی ماهی روهو در فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب 8.51±0.027، 8.54±0.025، 8.45±0.028 و 8.11±0.017 بود (p<0.01) میانگین میزان نیترات در استخرهای پرورشی ماهی روهو در فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب 4.69±0.4، 7.11±0.5، 6.03±0.01 و 6.12±0.9 میلی گرم در لیتر بود (p<0.01) میانگین میزان نیتریت در استخرهای پرورشی ماهی روهو در فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب 0.312±0.007، 0.083±0.005، 0.473±0.008 و 0.154±0.007 میلی گرم در لیتر بود. (p<0.01) میانگین میزان اکسیژن محلول در استخرهای پرورشی ماهی روهو در فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب 9.21±0.77، 8.36±0.51، 10.41±0.9 و 13.44±0.72 میلی گرم در لیتر بود (p<0.01).
كلید واژه: کپور ماهیان هندی، ماهی روهو، استخرهای پرورشی، کیفیت آب، استان خوزستان

توضیحات بیشتر