فایل ورد بررسي ارزش تشخيصي ميزان Caval index در تعيين فشار وريد مرکزي پايين در مقايسه با روش تهاجمي در بيماران بستري در ICU بيمارستان شهيد باهنر کرمان

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي ارزش تشخيصي ميزان Caval index در تعيين فشار وريد مرکزي پايين در مقايسه با روش تهاجمي در بيماران بستري در ICU بيمارستان شهيد باهنر کرمان دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي ارزش تشخيصي ميزان Caval index در تعيين فشار وريد مرکزي پايين در مقايسه با روش تهاجمي در بيماران بستري در ICU بيمارستان شهيد باهنر کرمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي ارزش تشخيصي ميزان Caval index در تعيين فشار وريد مرکزي پايين در مقايسه با روش تهاجمي در بيماران بستري در ICU بيمارستان شهيد باهنر کرمان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي ارزش تشخيصي ميزان Caval index در تعيين فشار وريد مرکزي پايين در مقايسه با روش تهاجمي در بيماران بستري در ICU بيمارستان شهيد باهنر کرمان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد

تعداد صفحات :9

مقدمه: اندازه گیری فشار ورید مرکزی (CVP) یکی از راه های مهم در ارزیابی وضعیت همودینامیک بیمار می باشد. به خصوص در بیماران مبتلا به شوک سپتیک که فشار پایین تر از 8mmhg به عنوان نشانه ای برای جایگزینی سریع مایعات تلقی می شود. اندازه گیری CVP نیازمند اقدامات تهاجمی است. هدف از این مطالعه بررسی ارزش سونوگرافی ورید اجوف تحتانی و میزان Caval Index در تخمین فشار پایین CVP است.روش بررسی: در این مطالعه مشاهده ای 70 بیمار که در ICU بیمارستان شهید باهنر کرمان بستری بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. بیماران همگی دارای کاتترورید مرکزی بودند. قطر ورید اجوف تحتانی توسط دستگاه سونوگرافی پرتابل یک بار در انتهای دم و بار دیگر در انتهای بازدم اندازه گیری شد و میزان Caval Index که بیانگر مقدار تغییر قطر IVC در طی یک سیکل تنفسی است، محاسبه شد. فشار ورید مرکزی توسط مانومتری اندازه گیری شد.نتایج: نتایج نشان داد که بین قطر دمی و بازدمی IVC و میزان CVP یک رابطه مثبت (بر اساس آزمون پیرسون) وجود دارد. همچنین میزان حساسیت و ویژگی Caval Index بالاتر از 50% در تخمین فشار ورید مرکزی کمتر از 8mmhg به ترتیب 94% و 97% بود.نتیجه گیری: با توجه به اینکه اندازه گیری CVP یک اقدام تهاجمی است می توان در شرایط اورژانس از سونوگرافی ورید اجوف تحتانی در تخمین فشار پایین CVP کمتر از (8mmhg) و نیاز به جایگزینی سریع مایعات استفاده کرد.
كلید واژه: سونوگرافی، ورید اجوف تحتانی، فشار ورید مرکزی، Caval Index

توضیحات بیشتر