فایل ورد بررسي استحکام باند ريزکششي کامپوزيت با بيس سايلوران در سطوح مينايي آماده سازي شده با ليزر Er:YAG و فرز

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي استحکام باند ريزکششي کامپوزيت با بيس سايلوران در سطوح مينايي آماده سازي شده با ليزر Er:YAG و فرز دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي استحکام باند ريزکششي کامپوزيت با بيس سايلوران در سطوح مينايي آماده سازي شده با ليزر Er:YAG و فرز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي استحکام باند ريزکششي کامپوزيت با بيس سايلوران در سطوح مينايي آماده سازي شده با ليزر Er:YAG و فرز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي استحکام باند ريزکششي کامپوزيت با بيس سايلوران در سطوح مينايي آماده سازي شده با ليزر Er:YAG و فرز :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد

تعداد صفحات :16

مقدمه: در سال های اخیر لیزر Er:YAG برای تراش دندان ها استفاده شده است. اخیرا کامپوزیت های با بیس سایلوران به دندانپزشکی معرفی شده اند و مطالعات محدودی در مورد کاربرد این نوع کامپوزیت ها وجود دارد. هدف از این مطالعه، ارزیابی استحکام باند ریزکششی کامپوزیت با بیس سایلوران (Filtek P90, Er:YAG) در سطوح مینایی آماده شده با لیزر و فرز می باشد.روش بررسی: حفراتی با ابعاد مشابه به وسیله لیزر Er:YAG و فرز بر روی مینای 20 دندان مولر کشیده شده انسان ایجاد و نمونه ها به طور تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند::E1 لیزر+اسید اچینگ، :E2 لیزر،:E3 فرز+اسید اچینگ،:E4 فرز. سپس پرایمر و ادهزیو و کامپوزیت P90 طبق دستور کارخانه سازنده بکار رفت. پس از ترموسایکلینگ، در هر گروه 20 نمونه به صورت ساعت شنی با سطح مقطع 1 میلی متر مربع ایجاد شد و نمونه ها با سرعت با دستگاه SD Mechatronik (MTD-500-Germany) و با سرعت تیغه 1mm/min تحت تست استحکام باند ریزکششی قرار گرفتند تا شکست ایجاد شود. نوع شکست نمونه ها هم در زیر استریومیکروسکوپ(ZTX-3E, Zhejiang-China) ، ارزیابی شد و داده ها با استفاده از آزمون آماری ANOVA تجزیه و تحلیل شدند.نتایج: بیشترین و کمترین میزان استحکام باند ریزکششی به ترتیب در زیر گروه های E3 و E2 بود. تفاوت معنی داری بین گروه ها نبود (p=0.213). بیشترین و کمترین نوع شکست به ترتیب مربوط به ادهزیو و کوهزیو بود. با استفاده از آزمون آماری ANOVA اختلاف آماری معنی داری در نوع شکست بین گروه های مختلف دیده نشد (p=0.845).نتیجه گیری: تراش در مینا با لیزر یا فرز با یا بدون اچینگ وکامپوزیت با بیس سایلوران بر روی استحکام باند ریزکششی تفاوت معنی داری ندارد.
كلید واژه: لیزر Er:YAG، کامپوزیت با بیس سایلوران، استحکام باند ریزکششی، فرز

توضیحات بیشتر