فایل ورد بررسي اثر نوروپروتکتيو عصاره الکلي برگ گياه بومادران Achillea Biebersteinii بر نورون هاي آلفاي شاخ قدامي نخاع پس از کمپرسيون عصب سياتيک در رت

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثر نوروپروتکتيو عصاره الکلي برگ گياه بومادران Achillea Biebersteinii بر نورون هاي آلفاي شاخ قدامي نخاع پس از کمپرسيون عصب سياتيک در رت دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثر نوروپروتکتيو عصاره الکلي برگ گياه بومادران Achillea Biebersteinii بر نورون هاي آلفاي شاخ قدامي نخاع پس از کمپرسيون عصب سياتيک در رت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثر نوروپروتکتيو عصاره الکلي برگ گياه بومادران Achillea Biebersteinii بر نورون هاي آلفاي شاخ قدامي نخاع پس از کمپرسيون عصب سياتيک در رت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثر نوروپروتکتيو عصاره الکلي برگ گياه بومادران Achillea Biebersteinii بر نورون هاي آلفاي شاخ قدامي نخاع پس از کمپرسيون عصب سياتيک در رت :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد

تعداد صفحات :13

مقدمه: اثرات ضایعه در سیستم عصبی محیطی به صورت رتروگراد به جسم سلولی نورون های سیستم عصبی مرکزی برگشته و باعث دژنراسیون مرکزی در مغز و نخاع می شود. احتمال می رود گیاه بوماران به دلیل خواص ضدالتهابی، آنتی اکسیدان و ضدآپوپتوز از پیشرفت ضایعه عصبی جلوگیری کند. هدف از این مطالعه بررسی اثر حفاظتی عصاره الکلی برگ گیاه بومادران بر دژنراسیون موتونورون های آلفای شاخ قدامی نخاع پس از کمپرسیون عصب سیاتیک در رت است.روش بررسی: 30 سر نژاد رت ویستار به طور تصادفی به گروه های کنترل، کمپرسیون و کمپرسیون+تیمار با دوزهای 50، 75 و 100 میلی گرم برکیلوگرم تقسیم شدند و عصب سیاتیک با استفاده از قیچی قفل دار به مدت 60 ثانیه در معرض کمپرسیون قرار گرفت. تزریق عصاره به صورت درون صفاقی طی هفته های اول و دوم پس از کمپرسیون در دوزهای فوق صورت گرفت. پس از 28 روز از زمان کمپرسیون رت ها تحت روش پرفیوژن و نمونه برداری از نخاع ناحیه کمری قرار گرفته و پس از مراحل پاساژ بافتی، برش و رنگ آمیزی، دانسیته نورونی با روش دایسکتور و آزمون آماری Anova و T-t test محاسبه شد.نتایج: بر اساس یافته ها دانسیته نورونی درگروه کمپرسیون نسبت به شاهد اختلاف معنی داری داشته است(P=0.00) . دانسیته نورونی گروه های تیمار 50 و 75 و 100 میلی گرم بر کیلوگرم الکلی در مقایسه با گروه کمپرسیون افزایش چشمگیری داشت(P<0.01) .نتیجه گیری: به نظر می رسد عصاره الکلی برگ این گونه از گیاه بومادران احتمالا به دلیل حضور فاکتورهای رشد و ترمیمی دارای اثرات نوروپروتکتیو بر روی آلفا موتونورون های نخاع پس از آسیب می باشد و دوز 75mg/kg بیشترین اثرات را داشته است.
كلید واژه: عصب سیاتیک، نوروپروتکتیو، دژنراسیون، بومادران

توضیحات بیشتر