فایل ورد اثر فاکتور رشد فيبروبلاستي بازي بر بلوغ آزمايشگاهي تخمک موش در مرحله وزيکول زايا

لینک دانلود

 فایل ورد اثر فاکتور رشد فيبروبلاستي بازي بر بلوغ آزمايشگاهي تخمک موش در مرحله وزيکول زايا دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر فاکتور رشد فيبروبلاستي بازي بر بلوغ آزمايشگاهي تخمک موش در مرحله وزيکول زايا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر فاکتور رشد فيبروبلاستي بازي بر بلوغ آزمايشگاهي تخمک موش در مرحله وزيکول زايا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر فاکتور رشد فيبروبلاستي بازي بر بلوغ آزمايشگاهي تخمک موش در مرحله وزيکول زايا :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد

تعداد صفحات :10

مقدمه: بلوغ آزمایشگاهی تخمک که بلوغ تخمک ها را در خارج از شرایط طبیعی فراهم می کند، یک روش مناسب در جهت درمان ناباروری می باشد که استفاده کلینیکی آن به واسطه موفقیت پایین با محدودیت مواجه می باشد. لذا این مطالعه با هدف بررسی تاثیر فاکتور رشد فیبروبلاستی بر بلوغ آزمایشگاهی تخمک های نابالغ طراحی شده است.روش بررسی: تخمک های نابالغ از 20 سر موش ماده 10-8 هفته ای نژاد NMRI،48-46 ساعت به دنبال تزریق داخل صفاقی 10 واحد از (PMSG :Pregnant Mare`s Serum Gonadotrophin) به دست آورده شد. تخمک ها در محیط (Modified Essential MEM-a :Medium- a) تیمار شده با دوزهای صفر،10ng/ml ، 20ng/ml و 40ng/ml از فاکتور رشد فیبروبلاست کشت داده شدند. بعد از 24 ساعت، مرحله بلوغ تخمک با کمک میکروسکوپ اینورت بررسی شد. میزان بلوغ تخمک با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون ANOVA تجزیه و تحلیل شد.نتایج: میزان از سر گیری میوز در گروه کنترل (یک) و گروه های آزمایشی دو، سه و چهار به ترتیب 23، 25.7، 26.2 و 27.3 درصد بود که تفاوت معنی داری در از سرگیری میوز بین گروه کنترل و گروه های آزمایش وجود نداشت. اختلاف معنی داری در بلوغ آزمایشگاهی بین گروه کنترل نسبت به گروه های آزمایشی دو و سه (p<0.01) مشاهده شد که میزان تخمک های بالغ شده آزمایشگاهی (متافاز (II در گروه کنترل و گروه های آزمایشی دو، سه و چهار به ترتیب 45، 60.8، 62.6 و 45.2 درصد بود.نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که فاکتور رشد فیبروبلاست در غلظت های 10ng/ml و 20ng/ml در از سر گیری میوز، شکسته شدن هسته و آزاد شدن اولین جسم قطبی تاثیر دارد ولی غلظت 40ng/ml تاثیر چندانی در بهبود بلوغ تخمک ندارد.
كلید واژه: فاکتور رشد فیبروبلاستی، بلوغ آزمایشگاهی، لقاح آزمایشگاهی، وزیکول زایا

توضیحات بیشتر