فایل ورد تعيين سطح سرمي سلنيوم در زوج هاي جوان سالم با روش جذب اتمي کوره اي

لینک دانلود

 فایل ورد تعيين سطح سرمي سلنيوم در زوج هاي جوان سالم با روش جذب اتمي کوره اي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تعيين سطح سرمي سلنيوم در زوج هاي جوان سالم با روش جذب اتمي کوره اي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تعيين سطح سرمي سلنيوم در زوج هاي جوان سالم با روش جذب اتمي کوره اي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تعيين سطح سرمي سلنيوم در زوج هاي جوان سالم با روش جذب اتمي کوره اي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد

تعداد صفحات :10

مقدمه: یون های فلزی برای بیشتر عملکرد های حیاتی و سوخت و ساز بدن ضروری هستند. سلنیوم عنصر فعال سلنوآنزیم ها است و نقش مهمی در سلامت عمومی انسان دارد اما افزایش غلظت آن در بدن ایجاد مسمومیت می کند. بنابراین ضروری به نظر می رسد که وضعیت سطح سرمی سلنیوم در افراد جامعه بررسی شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین سطح سرمی سلنیوم در زوج های جوان سالم انجام شد.روش بررسی: این مطالعه توصیفی در سال 1391 بر روی 60 زوج جوان انجام شد که به روش آسان نمونه گیری شدند. سلامت عمومی آنها با استفاده از پرسشنامه GHQ28 تعیین و غلظت سرمی سلنیوم آنها با استفاده از اسپکتروفتومتر جذب اتمی کوره ای اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید.نتایج: میانگین سنی داوطلبان 4.31±23.18 سال بود. 44.6% از داوطلبان تحصیلات دانشگاهی، 35.7% دیپلم و 19.6% زیر دیپلم داشتند. میانگین سطح سرمی سلنیوم بر حسب جنسیت در مردان 89.1±20.2mg/l و زنان 80.5±24.1mg/l به دست آمد. سطح سرمی سلنیوم با جنسیت و سطح تحصیلات افراد تفاوت معنی داری داشت.نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که میانگین غلظت سلنیوم سرم افراد مورد مطالعه در دامنه پایین محدوده طبیعی بود. با توجه به ارتباط سلنیوم با سلامت انسان و نقش موثر آن در پیشگیری و کاهش بیماری ها، آموزش تغذیه برای مصرف غذاهای غنی از سلنیوم به منظور افزایش سطح سلامت جامعه و جلوگیری از پیشرفت بیماری ها توصیه می شود.
كلید واژه: سلنیوم سرم، زوج های جوان، جذب اتمی کوره ای، یز

توضیحات بیشتر