فایل ورد تاثير ماساژ پا بر ميزان ادم فيزيولوژيک بارداري

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير ماساژ پا بر ميزان ادم فيزيولوژيک بارداري دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير ماساژ پا بر ميزان ادم فيزيولوژيک بارداري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير ماساژ پا بر ميزان ادم فيزيولوژيک بارداري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير ماساژ پا بر ميزان ادم فيزيولوژيک بارداري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانش و تندرستي

تعداد صفحات :8

یکی از مشکلات شایع و آزاردهنده در دوران بارداری ادم فیزیولوژیک پا می باشد که باعث ایجاد محدودیت هایی در فعالیت زن باردار می گردد. پژوهش حاضر به منظور تعیین تاثیر ماساژ بر میزان ادم فیزیولوژیک بارداری انجام شده است.مواد و روش ها: این پژوهش از نوع مطالعات کارآزمایی بالینی شده بود که در سال 1391 انجام شد. در این مطالعه، 120 زن باردار در محدوده سنی 20 تا 35 سال به طور غیرتصادفی در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. افراد گروه آزمون، 20 دقیقه ماساژ روزانه پاها در طی 5 روز دریافت نمودند. داده ها با استفاده از آزمون های تی مستقل و من ویتنی یو با نرم افزار آماری SPSS، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پیامد این مطالعه، سنجش میزان ادم پا، توسط متر نواری غیرقابل ارتجاع بود.نتایج: نتایج این پژوهش اختلاف آماری معناداری را بین میانگین میزان محیط های اندازه گیری شده در پاها (دور مچ، پاشنه و مفصل میان انگشتان و استخوان های متاتارس) در دو گروه آزمون و کنترل نشان داد (P<0.001).نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که ماساژ درمانی در کاهش ادم فیزیولوژیک بارداری موثر است. بنابراین ماساژ اندام تحتانی می تواند به عنوان یک روش مفید، کم خطر و کم هزینه توسط ماماهای آموزش دیده در مراکز ارائه دهنده مراقبت های قبل از زایمان و یا در منازل زنان باردار انجام شود.
كلید واژه: ماساژ پا، طب مکمل، بارداری، ادم فیزیولوژیک

توضیحات بیشتر