فایل ورد تعيين و مقايسه ظرفيت خازني عاج در دندان هاي جوان و مسن

لینک دانلود

 فایل ورد تعيين و مقايسه ظرفيت خازني عاج در دندان هاي جوان و مسن دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تعيين و مقايسه ظرفيت خازني عاج در دندان هاي جوان و مسن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تعيين و مقايسه ظرفيت خازني عاج در دندان هاي جوان و مسن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تعيين و مقايسه ظرفيت خازني عاج در دندان هاي جوان و مسن :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد

تعداد صفحات :10

مقدمه: تعیین طول کارکرد یک مرحله مهم در درمان کانال ریشه است. بدین منظور اپکس یاب های الکترونیکی استفاده می شود. اپکس یاب های جدید با جریان متناوب عمل کرده و دو عامل مقاومت ویژه و ظرفیت خازنی عاج در اصول کارکرد آنها موثر می باشد. هدف از این مطالعه فایل ورد تعيين و مقايسه ظرفيت خازني عاج در دندان هاي جوان و مسن است.روش بررسی: در این مطالعه 60 دندان پر مولر دائمی انسان شامل 30 دندان زیر 25 سال و 30 دندان بالای 60 سال جمع آوری شد. سپس 60 نمونه عاج با ابعاد یکسان از سطح میانی ریشه تهیه شد. میزان ظرفیت خازنی مدار ایجاد شده در 3 فرکانس 100HZ، 1KHZ، 10KHZ توسط دستگاه اندازه گیری شدند. جهت مقایسه میانگین از آزمون های آماری آنالیز واریانس ANOVA و Mann-Witheny استفاده شد.نتایج: میانگین ظرفیت خازنی مدار ایجاد شده در دندان های زیر 25 سال و بالای 60 سال به ترتیب در فرکانس 60:100HZ و 173، در فرکانس 2.5 :1KHZ و 9.5 و در فرکانس 0.05: 10KHZ و 0.3 نانوفاراد بود. تفاوت بین دو گروه از لحاظ آماری معنی دار بود (p=0.000).نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر میزان ظرفیت خازنی در دندان های جوان و مسن متفاوت بوده و با توجه به تاثیر این عامل در اصول کارکرد اپکس یاب ها ممکن است نیاز به کالیبره کردن دستگاه هنگام کاربرد دردندان های جوان و مسن باشد.
كلید واژه: اپکس یاب های الکترونیکی، ظرفیت خازنی، دندان های جوان و مسن، دستگاه اندازه گیری امپدانس

توضیحات بیشتر