فایل ورد مدل اختلال حافظه در بيماري پارکينسون با تخريب دوطرفه بخش متراکم جسم سياه در موش صحرايي

لینک دانلود

 فایل ورد مدل اختلال حافظه در بيماري پارکينسون با تخريب دوطرفه بخش متراکم جسم سياه در موش صحرايي دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مدل اختلال حافظه در بيماري پارکينسون با تخريب دوطرفه بخش متراکم جسم سياه در موش صحرايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مدل اختلال حافظه در بيماري پارکينسون با تخريب دوطرفه بخش متراکم جسم سياه در موش صحرايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مدل اختلال حافظه در بيماري پارکينسون با تخريب دوطرفه بخش متراکم جسم سياه در موش صحرايي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانش و تندرستي

تعداد صفحات :12

مقدمه: تا مدت ها پیش تنها اختلالات حرکتی بیماری پارکینسون مورد توجه محققین بود، لیکن اختلالات شناختی و حافظه از علائم غیر حرکتی این بیماری است که قبل از علائم کلینیکال ظاهر می گردند. لذا در این تحقیق تزریق نوروتوکسین 6-هیدروکسی دوپامین (6-OHDA) در مناطق متراکم جسم سیاه دو طرف مغز انجام شدکه با توجه به ارتباط عصبی بین جسم سیاه مغز میانی و هیپوکمپ، منجر به استرس اکسیداتیو در هیپوکمپ گردیده متعاقب آن مدل اختلال حافظه پارکینسون ایجاد گردید.مواد و روش ها: 6 میکروگرم نوروتوکسین6-OHDA به بخش متراکم جسم سیاه به صورت دوطرفه تزریق شد (گروه آسیب). به گروه شم نیز نرمال سالین به جای نوروتوکسین تزریق شد. آزمون فراگیری در روزهای 9 تا 12 پس از جراحی، با آزمون ماز آبی موریس ارزیابی شد و سپس 24 ساعت بعد از آخرین آموزش، آزمون پروب گرفته شد. سرانجام حیوانات قربانی شده و پس از جدا سازی هیپوکمپ، فعالیت آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز (SOD)، گلوتاتیون پراکسیداز(GPX) و کاتالاز (CAT) مورد بررسی قرار گرفت.نتایج: اختلاف معنی داری در کل مسافت پیموده شده بین دو گروه مشاهده نشد، که نشان دهنده ی عدم وجود اختلالات حرکتی در گروه آسیب بود. در روز پروب افزایش معنی داری در زمان رسیدن به محل سکو در گروه آسیب نسبت به گروه شم مشاهده شد (p<0.001) درصد زمان حضور در ربع هدف در گروه آسیب نسبت به گروه شم کاهش معنی داری پیدا کرده بود (p>0.002) آنالیز واریانس یک طرفه، کاهش معنی دار فعالیت آنزیم SOD در گروه آسیب نسبت به گروه شم را نشان داد (p<0.05)، ولی این کاهش در رابطه با آنزیم های GPX و CAT معنی دار نبود.نتیجه گیری: تخریب دوطرفه بخش متراکم جسم سیاه به عنوان یک مدل حیوانی در مراحل اولیه ی بیماری پارکینسون می تواند برای بررسی اثر نوروپروتکتیو بسیاری از داروهای آنتی اکسیدان و روش های درمانی مناسب مورد آزمون قرار گیرد.
كلید واژه: بیماری پارکینسون، 6 هیدروکسی دوپامین، جسم سیاه، آنزیم های آنتی اکسیدانت، حافظه

توضیحات بیشتر