فایل ورد اثر تجويز داخل نخاعي ويتامين K2 بر ادم التهابي پاي موش صحرايي، القاء شده با فرمالين

لینک دانلود

 فایل ورد اثر تجويز داخل نخاعي ويتامين K2 بر ادم التهابي پاي موش صحرايي، القاء شده با فرمالين دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر تجويز داخل نخاعي ويتامين K2 بر ادم التهابي پاي موش صحرايي، القاء شده با فرمالين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر تجويز داخل نخاعي ويتامين K2 بر ادم التهابي پاي موش صحرايي، القاء شده با فرمالين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر تجويز داخل نخاعي ويتامين K2 بر ادم التهابي پاي موش صحرايي، القاء شده با فرمالين :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد

تعداد صفحات :10

مقدمه: یکی از مشتقات ویتامین K که توسط باکتری های روده ای سنتز می شود، ویتامین K2 است. در مطالعات بسیاری، حضور غلظت های زیاد این ویتامین در مغز و عملکردهای مهم آن به اثبات رسیده است. ویتامین K2 قادر است تولید بسیاری از میانجی های التهابی را در بیماری های گوناگون مهارکند. این مطالعه به بررسی اثر ویتامین K2 در نخاع، در ادم التهابی القاء شده توسط فرمالین در پا می پردازد.روش بررسی: در این مطالعه پژوهشی، موش های صحرایی نر نژاد ویستار (250-200g) به جزء گروه کنترل، پس از گذراندن دوران بهبودی جراحی کانول گذاری جهت تجویز نخاعی (Intrathecal- i.t.)، در چهار گروه شم (DMSO) و ویتامین K2 با غلظت های 2، 10 و 20 میکروگرم در 10 میکرولیتر قرار گرفتند. در هر گروه حجم ادم التهابی ناشی از تزریق 0.05ml فرمالین 2.5% به کف پای حیوانات پس از یک ساعت به روش پلتیسمومتری سنجیده شد.نتایج: تجویز نخاعی ویتامین K2 منجر به کاهش معنی داری در حجم ادم التهابی ناشی از تزریق کف پایی فرمالین گردید(P<0.01) . به علاوه کمترین غلظت از ویتامینK2 (2mg/10ml) نسبت به سایر غلظت ها حجم ادم التهابی القاء شده با فرمالین را به میزان بیشتری کاهش داد.(P<0.05) نتیجه گیری: ویتامین K2 احتمالا با کاهش و گاهی ممانعت از فعالیت سیکلواکسیژنازها و سنتز پروستاگلاندین ها، کاهش رادیکال های آزاد مانندROS ، موادی همچون NO و به دنبال آن کاهش رهاسازی میانجی های مولد و پیش برنده التهاب در نخاع و متعاقبا محیط موجب کاهش حجم ادم التهابی القاء شده توسط فرمالین می شوند.
كلید واژه: ویتامین K2، تجویز نخاعی، التهاب، ادم، پلتیسمومتری

توضیحات بیشتر